Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Możliwość i skuteczność wykorz. instr. konkurencji na przykładzie ...

Marketing puffer napisał "MAGISTERSKA WYŻSZA SZKOŁA KUPIECKA W ŁODZI

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
ISTOTA KONKURENCJI I JEJ ZNACZENIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. Pojęcie konkurencji
2. Konkurencja jako element współczesnej gospodarki rynkowej
3. Konkurencja na rynku globalnym i lokalnym
3.1. Konkurencja w warunkach globalizacji
3.2. Siły napędowe globalizacji
3.3. Strategia globalna a przewaga konkurencyjna
ROZDZIAŁ II
FORMY ZACHOWANIA SIĘ PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH KONKURENCJI
1. Postępowanie podmiotów rynkowych w warunkach konkurencji
2. Pozycje rynkowe zajmowane przez uczestników rynku i strategia konkurencji
2.1.Strategie konkurencji
2.2 Pozycje rynkowe zajmowane przez konkurentów
3. Formy organizacji i zrzeszania się przedsiębiorstw
ROZDZIAŁ III
INSTRUMENTY KONKURENCJI
1. Jakość i wykonanie instrumentów konkurencji
1.1. Proces wprowadzania nowego produktu na rynek
1.2. Normy jakości
2. Cena i jej rola w walce z konkurencją
3. Formy komunikowania się podmiotu gospodarczego z nabywcami
ROZDZIAŁ IV
OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ BADANEGO PRZEDSIEBIORSTWA
1. Charakterystyka Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A. Oddział w Kole
2. Strategia konkurencyjna Zakładów Mięsnych „Sokołów” S.A Oddział w Kole
2.1. Jakość i wykonanie wyrobów firmy
2.2. Rola narzędzi marketingu – mix
2.2.1. Rola promocji w procesie wprowadzania na rynek produktów
2.2.2. Polityka cen i dystrybucja
3. Pomiar sukcesu firmy
4. Zakończenie
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

PRACA MA 95 STRON"
Wysłano dnia 07-02-2005 o godz. 12:38:09 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved