Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlanego na przykładzie

Zarządzanie s_sephora napisał "praca magisterska - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa

Spis treści


Wstęp 5

Rozdział I Ryzyko w działalności gospodarczej 7
1.1. Pojęcie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej 7
1.2. Klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej 15
1.3. Źródła niepewności i ryzyka w działalności przedsiębiorstw
1.3.1. Zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny niepewności 24
1.3.2. Czynniki mikro i makroekonomiczne 26
1.3.3. Inne czynniki 28
1.4. Istota, znaczenie i zasady systemu zarządzania ryzykiem 30
1.5. Etapy procesu zarządzania ryzykiem 33
1.5.1. Identyfikacja ryzyka 34
1.5.2. Ewaluacja ryzyka 36
1.5.2.1. Metody korygowania efektywności 38
1.5.2.2. Metody probabilistyczno – statystyczne 39
1.5.2.3. Metody operacyjne 42
1.5.3. Optymalizacja ryzyka 46
1.5.4. Kontrola ryzyka 48

Rozdział II Sposoby reagowania na ryzyko 50
2.1. Unikanie ryzyka 51
2.2. Zapobieganie ryzyku 51
2.2.1. Instrumenty pochodne 51
2.2.2. System jakości ISO 56
2.2.3. Controlling 60
2.3. Przenoszenie ryzyka 64
2.4. Inne sposoby reagowania na ryzyko 68

Rozdział III Ryzyko w działalności przedsiębiorstw budowlanych 71
3.1. Uwagi wstępne 71
3.2. Specyfika systemu zarządzania ryzykiem w działalności budowlanej 73
3.3. Źródła ryzyka w działalności budowlanej 79
3.4. Rodzaje ryzyka w działalności budowlanej 86

Rozdział IV Ogólna prezentacja Grupy Kapitałowej "X" 97
4.1. Rys historyczny 97
4.2. Stan prawny i struktura organizacyjna firmy 98
4.3. Charakterystyka obszarów działalności firmy 101
4.4. Sytuacja ekonomiczno – finansowa firmy 108

Rozdział V Prezentacja procesu zarządzania ryzykiem w Grupie "X" 112
5.1. Ryzyko w działalności Grupy X 112
5.1.1. Czynniki ryzyka w Grupie X 113
5.1.2. Ryzyko a cykl zrealizowanych inwestycji budowlanych 118
5.2. Formy reagowania na ryzyko w Grupie X 122
5.2.1. Zapobieganie ryzyku 122
5.2.2. Przenoszenie ryzyka poprzez porozumienia kontraktowe i ubezpieczenia 126


Zakończenie 130
Bibliografia 133
Spis tabel 137
Spis rysunków 138"
Wysłano dnia 22-02-2005 o godz. 11:28:24 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved