Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Funkcjonowanie banku komercyjnego

Bankowość anksma napisał "magisterska
Politechnika Radomska

Wstęp

Rozdział 1. System bankowy - miejsce banku komercyjnego w systemie
1.1. definicja, cel i podstawowe sfery działania banku komercyjnego

Rozdział 2. Zasady funkcjonowania banków komercyjnych

2.1. Zasada samodzielności
2.2. Zasada samofinansowania się banków
2.3. Zasada uniwersalizmu działania banków
2.4. Zasada poddania działalności banku kontroli wewnętrznej i nadzorowi bankowemu

Rozdział 3. Zarządzanie bankiem komercyjnym

3.1. Etapy procesu zarządzania
3.2. Reguły zarządzania i systemy zarządzania

Rozdział 4. Ryzyko w działalności banku komercyjnego - definicja ryzyka bankowego

4.1. Zarządzanie ryzykiem utraty płynności
4.2. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
4.3. Zarządzanie ryzykiem kredytowym
4.4. Zarządzanie ryzykiem walutowym

Rozdział 5 Operacyjna działalność banku komercyjnego

5.1. Rodzaje operacji bankowych
5.1.1. Pasywne operacje bankowe
5.1.2. Aktywne operacje bankowe
5.2. Ogólne zasady kształtowania aktywów i pasywów działalności banku komercyjnego

Rozdział 6. Bank komercyjny na rynku finansowym

6.1. Istota i podział rynku finansowego
6.2. Charakterystyka wybranych papierów wartościowych

Rozdział 7. Polityka banków komercyjnych

7.1. Cele polityki bankowej
7.2. Określenie celów polityki bankowej
7.3. Polityka dystrybucji
7.4. Polityka promocji

Rozdział 8. Oferta kredytowa banku komercyjnego

8.1. Ogólne warunki udzielania kredytów
8.1.1. Ryzyko kredytowe – instrumenty ograniczania skutków ryzyka
8.1.2. Badanie zdolności kredytowej
8.2. Kredyty dla podmiotów gospodarczych
8.3. Oferta kredytowa dla osób fizycznych

Rozdział 9. Oferta depozytowa

9.1. Lokaty bieżące
9.2. Depozyty terminowe
9.3. Wkłady oszczędnościowe

Rozdział 10. Oferta w zakresie rozliczeń

10.1 Formy rozliczeń bezgotówkowych
10.2 Rozliczenia gotówkowe

Rozdział 11. Instytucje współpracujące z bankami komercyjnymi

11.1. Komisja Nadzoru Bankowego
11.2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
11.3. Krajowa Izba Rozliczeniowa
11.4. Biuro Informacji Kredytowej
11.5. Związek Banków Polskich

Zakończenie
Wykaz literatury
Akty prawne

Praca ma 137 stron"
Wysłano dnia 18-03-2005 o godz. 14:55:28 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved