Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Warunki skuteczności systemu motywacyjnego w organizacji

Ekonomia bulgar1 napisał "Praca licencjacka, WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA
W WARSZAWIE
Kierunek Handel Zagraniczny
SPIS TREŚĆ
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I TEORETYCZNE PODSTAWY MOTYWACJI W ZARZĄ DZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM 6
1. Istota motywacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 6
1.1. Motywowanie jako podfunkcja zarządzania 6
1.2. Definiowanie motywacji 8
2. Modele motywacyjne 13
2.1. Model tradycyjny 14
2.2. Model stosunków międzyludzkich (stosunków współdziałania) 15
2.3. Model zasobów ludzkich 16
2.4. Model motywowania w XXI wieku 17
3. Główne podejścia do motywacji 19
3.1. Teorie treści 19
3.2. Teorie procesu motywacji 31
3.3. Teorie wzmocnienia motywacji 34
ROZDZIAŁ II ZARZĄDZANIE PRZEZ PŁACĘ JAKO ELEMENT SYSTEMU MOTYWACYJNEGO 38
1. Pojęcie płac 38
2. Funkcje płac 40
2.1. Funkcja dochodowa płac i płaca godziwa 40
2.2. Funkcja motywacyjna 42
2.3. Funkcja kosztowa płacy 43
2.4. Funkcja społeczna płacy 43
3. Formy płac 44
3.1. Tradycyjne formy płac 45
3.2. Współczesne formy płac 48
4. Zasady skuteczności motywowania płacami 51
5. Warunki skuteczności systemu wynagradzania 53
ROZDZIAŁ III POZAPŁACOWE ŚRODKI MOTYWACJI 60
1. Rola środków pozapłacowych w systemie motywacyjnym 60
2. Warunki skuteczności nagród i kar 62
3. Polityka awansowania 65
3.1.System awansowania 65
3.2.Planowanie karier 67
4. Rozwój pracowników elementem systemu motywacyjnego 69
4.1.Wzbogacenie pracy 69
4.2.Szkolenia 70
5. Motywacyjna rola procesu partycypacji 71
6. Motywowanie przez komunikację 72
ZAKOŃCZENIE 74

"
Wysłano dnia 18-03-2005 o godz. 14:57:15 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved