Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Zarządzanie firmą rodziną na przykładzie przedsiębiorstwa SĘK w Szczecinie

Zarządzanie tarpan napisał "magisterska: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

SPIS TREŚCIWSTĘP 4

ROZDZIAŁ I 6
ZARZĄDZANIE FIRMĄ RODZINNĄ W ŚWIETLE LITERATURY 6
1.1. Pojęcie zarządzania małą firmą rodzinną 6
1.2. Charakterystyka firmy rodzinnej 14
1.3. Znaczenie marketingowe firmy rodzinnej 19
1.4. Determinanty rozwoju firm rodzinnych 23

ROZDZIAŁ II 28
FUNKCJONOWANIE FIRMY RODZINNEJ W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH 28
2.1. Podstawy prawne funkcjonowania firmy rodzinnej w Polsce 28
2.2. Formy wspierania firm rodzinnych w świetle obowiązujących przepisów w Polsce 34
2.3. Standardy funkcjonowania firmy rodzinnej na przykładzie wybranych krajów 36
2.4. Analiza sposobów zarządzania firmą rodzinną 42

ROZDZIAŁ III 46
CHARAKTERYSTYKA FIRMY RODZINNEJ „SĘK” 46
3.1. Opis firmy „Sęk” 46
3.2. Przedmiot działalności firmy 47
3.3. Struktura organizacyjna firmy 48
3.4. Otoczenie makroekonomiczne firmy 51
3.5. Otoczenie mikroekonomiczne firmy – dostawcy i odbiorcy 54
3.6. Plany strategiczne firmy 58

PODSUMOWANIE 60

BIBLIOGRAFIA 62

SPIS TABEL 65

SPIS SCHEMATÓW 65

SPIS WYKRESÓW 66

SPIS ZAŁĄCZNKÓW 67

"
Wysłano dnia 31-03-2005 o godz. 10:27:09 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved