Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Resocjalizacja w zakładach karnych na przykł. więzniów z Sanoka, Jasła i Uhercac

Socjologia Anonymous napisał "Magisterska, Wyższa Szkoła Społeczno - Gospodarcza w Tyczynie


SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
CEL I ZAKRES PRACY 5

ROZDZIAŁ I
Zakres oddziaływań resocjalizacyjnych w zakładzie karnym typu zamkniętego
1. Pojęcie resocjalizacji 7
2. Cele resocjalizacji 9
3. Podejścia do procesu resocjalizacji 12
4. Zasady resocjalizacji 15

ROZDZIAŁ II
System kar i środków karnych w kodeksie karnym
1. Kara a środek zabezpieczający 20
2. Kara a środek karny 21
3. Rodzaje kar 22
3.1. Grzywna 23
3.2. Kara ograniczenia wolności 24
3.3. Kara pozbawienie wolności 26
3.4. Środki karne 27

ROZDZIAŁ III
Wykonywanie kary pozbawienia wolności
1. Cele wykonywania kary pozbawienia wolności 29
2. Podmioty wykonujące karę pozbawienia wolności 31
3. Środki oddziaływania penitencjarnego 36
3.1. Zatrudnienie 37
3.2. Nauczanie 40
3.3. Zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe 41
3.4. Nagrody i kary dyscyplinarne 43

ROZDZIAŁ IV
Metodyka badań własnych
1. Przedmiot i cele badań 49
2. Problemy badawcze i hipotezy 49
3. Metody, techniki badań 49
4. Przebieg badań 50
4.1. Zakład karny w Sanoku 50
4.2. Zakład karny w Jaśle 61
4.3. Zakład karny w Uherce 70
5. Podsumowanie i wnioski 80


ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 88-90
ANEKS - ANKIETA 91-94
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 95"
Wysłano dnia 19-02-2007 o godz. 09:17:54 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
· Więcej o Socjologia
· Napisane przez prace dyplomowe


Najczęściej czytana praca o Socjologia:
Sekty

Oceny pracy
Wynik głosowania: 4.5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved