Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego

Pedagogika Anonymous napisał "Zapotrzebowanie na profilaktykę niedostosowania społecznego wśród uczniów szkół średnich - praca magisterska, 112 stron

WSTĘP 4
I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA 6
1. NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE W LITERATURZE 6
1.1. Niedostosowanie społeczne – terminologia 6
1.2. Uwarunkowania niedostosowania społecznego 9
1.2.1. Uwarunkowania biologiczne niedostosowania społecznego 10
1.2.2. Uwarunkowania środowiskowe niedostosowania społecznego 11
1.3. Typologia niedostosowania społecznego 22
1.4. Przejawy niedostosowania społecznego 25
2. CHARAKTERYSTYKA OKRESU DOJRZEWANIA 27
2.1. Dojrzewanie biologiczne ( fizyczne, somatyczne ) 28
2.2. Dojrzewanie psychiczne 30
2.3. Dojrzewanie społeczne 33
3. MODELE PROFILAKTYKI 35
3.1. Edukacja w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego w rodzinie i w szkole 41
3.1.1. Edukacja w rodzinie 41
3.1.2. Edukacja w szkole 44
3.2. Model opieki medycznej w szkole 46
3.3. Rola magistra pielęgniarstwa w profilaktyce niedostosowania społecznego 49
II. CZĘŚĆ METODOLOGICZNA 51
4. METODOLOGICZNE ASPEKTY BADAŃ 51
4.1. Cel pracy i problemy badawcze 51
4.2. Metoda badawcza 52
4.3. Opis wybranej metody i uzasadnienie jej wyboru 55
4.4. Organizacja badań 56
III. CZĘŚĆ BADAWCZA 57
5. ANALIZA MATERIAŁU BADAWCZEGO 57
5.1. Charakterystyka osób badanych 57
5.2. Wiedza uczniów na temat niedostosowania społecznego 58
5.3. Samoocena zachowań własnych młodzieży 61
5.4. Opinia młodzieży o ich własnych rodzinach 71
5.5. Opinie uczniów na temat szkoły 76
5.6. Znaczenie środowisk rówieśniczych i subkultur dla młodzieży
szkolnej 88
5.7. Zapotrzebowanie badanej młodzieży na przedmiot - wychowanie zdrowotne - w ramach którego omawiano by problemy związane problemy związane ze zjawiskiem niedostosowania społecznego 93
IV. WNIOSKI 100
V. STRESZCZENIE 103
VI. BIBLIOGRAFIA 105
VII. ANEKS 109"
Wysłano dnia 19-02-2007 o godz. 10:00:02 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved