Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy

Socjologia Anonymous napisał "Praca magisterska z 2006 roku. Ma 132 strony.

Spis treści 4
Rozdział I. Zagadnienia wstępne 5
1.1 Cel i zakres pracy 6
1.2 Metody badawcze 8
1.3 Hipotezy badawcze 9
1.4 Podstawowe definicje 9
Rozdział II. Teoretyczne podstawy rynku pracy i zjawiska bezrobocia 13
2.1 Ogólna charakterystyka rynku pracy 13
2.2 Pojęcie bezrobocia 21
2.3 Rodzaje bezrobocia 21
2.4 Teoretyczne zagadnienia rynku pracy na wsi 27
Rozdział III. Charakterystyka ludności zamieszkałej na wsi 29
3.1 Ruch wędrówkowy na wsi 32
3.2 Ruch naturalny na wsi 34
3.3 Struktura wieku ludności wiejskiej i rolniczej 36
3.4 Perspektywy demograficzne wsi 39
Rozdział IV. Aktywność zawodowa ludności wiejskiej 44
4.1 Aktywność zawodowa ludności z związanej z indywidualną gospodarką rolną 49
4.1.1 Pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych 50
4.2 Terytorialne zróżnicowanie czasu pracy w gospodarstwie rolnym 57
Rozdział V. Poziom i natężenie bezrobocia wśród ludności wiejskiej 65
5.1 Charakterystyka bezrobocia jawnego na terenach wiejskich 65
5.1.1 Bezrobotni w gospodarstwach domowych użytkujących gospodarstwo rolne w układzie terytorialnym 78
5.1.2 Bezrobocie długookresowe 79
5.2 Charakterystyka bezrobocia ukrytego 81
5.2.1 Metodologia wyznaczania skali bezrobocia ukrytego 82
5.2.2 Ukrycie bezrobotni według cech demograficzno-społecznych 83
5.2.3 Charakterystyka bezrobocia ukrytego w układzie terytorialnym 88
Rozdział VI. Tendencje zmian na wiejskim rynku pracy w Unii Europejskiej 88
Rozdział VII. Wybrane programy i instrumenty adresowane do rynku pracy na wsi 100
7.1 Rządowe programy walki z bezrobociem 101
7.2 Instrumenty ekonomiczno-finansowego wsparcia walki z bezrobociem 108
7.3 Wybrane możliwości finansowego wsparcia rozwoju MSP na terenach wiejskich 116
Wnioski 119
Bibliografia 124
Spis tabel 129
Spis wykresów 131
Spis rysunków 132"
Wysłano dnia 19-02-2007 o godz. 10:00:59 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
· Więcej o Socjologia
· Napisane przez prace dyplomowe


Najczęściej czytana praca o Socjologia:
Sekty

Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved