Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Międzybankowy system pieniężny w Polsce

Bankowość Anonymous napisał "Praca Dyplomowa

W całym polskim systemie bankowym, a w szczególności w systemach płatności, na przestrzeni ostatnich kilku lat, dokonane zostały liczne zmiany. W dość krótkim czasie wprowadzone zostały nowoczesne rozwiązania – jakie porównać można by z funkcjonującymi w innych krajach. Jednakże przy perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej nie oznacza to, iż polski system płatniczy nie będzie w dalszym ciągu modernizowany i rozwijany – zgodnie z zaleceniami EBC. W ostatnich latach stworzono nowoczesne instytucje kontroli rynku finansowego, przyjęto też międzynarodowe standardy księgowości. Od 1995 r. sektor bankowy jako całość zaczął przynosić zyski. Wpłynęła na to m. in. poprawa w dekapitalizowaniu banków będących własnością Skarbu Państwa, jak i również restrukturyzacja portfeli kredytowych oraz rozszerzenie oferty produktowej przez duże banki komercyjne. W 1997 r. Sejm przyjął nowe, tzw. ustawy bankowe, na które to składają się ustawa Prawo bankowe, ustawa o Narodowym Banku Polskim oraz ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Wprowadzone zostały również ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz o publicznym obrocie papierami wartościowymi, które to umożliwiają tworzenie nowych instytucji finansowych a także posługiwanie się nowymi instrumentami finansowymi.
Pierwszy rozdział pracy został głównie poświęcony pieniądzu, jego historii oraz funkcji jakie spełnia. W rozdziale tym jest również mowa o obiegu pieniężnym, jak i o polskim systemie pieniężnym.
Rozdział drugi zawiera informacje dotyczące międzybankowego systemu pieniężnego. Jest tu mowa o jednym z najważniejszych segmentów rynku finansowego jakim jest rynek lokat międzybankowych, jak również o stopach procentowych. Starano się tu również ukazać działalność banku centralnego na rynku pieniężnym.
W trzecim, a zarazem ostatnim rozdziale niniejszej pracy zatytułowanym „Współczesny system bankowy” przedstawiona została struktura i czynności systemu bankowego oraz sposób w jaki system ten kreuje pieniądz. Również omówiono tu działający w Polsce system bankowy.

Słowo wstępne 3
Rozdział I: Pieniądz i system pieniężny w Polsce 5
1.1. Pojęcie i funkcje pieniądza 5
1.2. Obieg pieniężny 9
1.3. Polski system pieniężny 13

Rozdział II: Międzybankowy system pieniężny 16
2.1. Rynek lokat międzybankowych i stopy procentowe 16
2.2. Bank centralny na rynku pieniężnym 20
2.3. Struktura krótkoterminowych papierów wartościowych 25

Rozdział III: Współczesny system bankowy 32
3.1. Struktura i czynności systemu bankowego 32

3.2. Kreowanie pieniądza przez system bankowy 35

3.3. System bankowy w Polsce 39

Zakończenie 47
Wykaz skrótów 48
Bibliografia 49"
Wysłano dnia 20-02-2007 o godz. 15:13:18 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved