Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Badanie i ocena wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas stosowanych w procesie

Inne - techniczne Anonymous napisał "Praca jest pracą inżynierską napisaną i obronioną na Akademii Techniczno- Rolniczej W Bydgoszczy w 2005r. Zakres pracy związany jest z odlewnictwem- jest to praca badawcza.
Niniejsza praca ma na celu porównanie i ocenę wytypowanych spoiw, utwardzaczy oraz mas w aspekcie ich przydatności do wykonywania rdzeni w procesie gorącej rdzennicy w produkcji wielkoseryjnej odlewów ze stopów aluminium (głównie AlSi9Cu3).
Praca została podzielona na dwie części: część teoretyczną, w której przedstawione zostały materiały stosowane na rdzenie, opis metody "HOT BOX", stosowane urządzenia oraz skutki stosowania mas rdzeniowych.
W części badawczej natomiast przedstawione zostały główne metody badania mas, dobór różnorodnych spoiw, utwardzaczy i ich wpływ na otrzymane wyniki badań.

WPROWADZENIE
I CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. CHARAKTERYSTYKA MAS RDZENIOWYCH
2. UTWARDZANIE RDZENI PRZEZ OGRZEWANIE W RDZENNICY
3. PROCES GORĄCEJ RDZENNICY
3.1.ZASADA WYKONYWANIA RDZENI
3.2.MATERIAŁY STOSOWANE W METODZIE HOT- BOX
3.2.1. PIASKI KWARCOWE (SIO2)
3.2.2. MASY NA BAZIE ŻYWIC
3.2.3. KATALIZATORY
3.2.4. ODDZIELACZE
3.2.5. UTWARDZACZE
3.2.6. POKRYCIA OCHRONNE
3.3.PRZYGOTOWANIE MASY RDZENIOWEJ
3.3.1. DOBÓR SKŁADU MASY
3.3.2. SPORZĄDZANIE MASY
4. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI MAS RDZENIOWYCH
4.1.BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH
4.2.WYTRZYMAŁOŚĆ RDZENI GORĄCYCH I PO OSTUDZENIU
4.3.BADANIE WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH
4.4.OZNACZENIE ZAWARTOŚCI WILGOCI
4.5.PRZEPUSZCZALNOŚĆ (WSPÓŁCZYNNIK PRZEPUSZCZALNOŚCI)
4.6.ŚCIERALNOŚĆ (OSYPLIWOŚĆ)
4.7.PŁYNNOŚĆ
4.8.TWARDOŚĆ POWIERZCHNIOWA
4.9.ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA
4.10.GAZOTWÓRCZOŚĆ
4.11.WYBIJALNOŚĆ
5. WYKONYWANIE RDZENI
5.1.OPRZYRZĄDOWANIE
5.2.MASZYNY I URZĄDZENIA
5.2.1. NADMUCHIWARKI
5.2.2. STRZELARKI
6. TECHNOLOGIE OPARTE NA PROCESIE GORĄCEJ RDZENNICY
6.1TECHNOLOGIA PROH
6.2.TECHNOLOGIA WSTRZĄSÓW TERMICZNYCH „THERMOSHOCK”
6.3.PROCES HBC
7. ZASADY PROCESU REGENERACJI MAS
8. REGENERACJA PIASKU STOSOWANEGO NA RDZENIE
9. WADY ODLEWÓW SPOWODOWANE MATERIAŁAMI FORMIERSKIMI
10. SZKODLIWOŚĆ MAS DLA OTOCZENIA
10.1.MASY ZE SPOIWAMI ORGANICZNYMI
10.2.SZKODLIWOŚĆ MAS ZUŻYTYCH

II CZĘŚĆ BADAWCZA
1. CEL I ZAKRES BADAŃ
2. METODYKA I ZASADY BADAŃ MATERIAŁÓW FORMUJĄCYCH RDZENIE
2.1. STOSOWANE SUROWCE
2.2. POBIERANIE PRÓBEK
2.3. WYKONANIE KSZTAŁTEK
3. ZESTAWIENIE I OMÓWIENIE WYNIKÓW
3.1.WYNIKI BADAŃ
3.2. WYNIKI OBLICZEŃ
3.3. BADANIA STATYSTYCZNE
4. PODSUMOWANIE WYNIKÓW
4.1. WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE I WYTRZYMAŁOŚCIOWE
5. EFEKTY WDROŻENIA BADAŃ NA SKALĘ PRZEMYSŁOWĄ
6. WNIOSKI
7. WYKAZ LITERATURY
8. SPIS TABEL
9. SPIS WYKRESÓW
10. SPIS RYSUNKÓW"
Wysłano dnia 20-02-2007 o godz. 15:26:45 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved