Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Środowisko wiejskie jako determinator rozwoju morfofunkcjonalnego dzieci 7-12lat

Pedagogika Anonymous napisał "Magisterska Uniwersytet Rzeszowski

Wstęp
Cel Pracy
I Analiza literatury przedmiotu .5
1.1 Pojęcie rozwoju fizycznego i motorycznego 5
1.2 Przebieg rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci w wieku 7 - 12 lat .7
1.3 Indywidualne właściwości dziecka 12
1.4 Warunki środowiskowo - wychowawcze i ich oddziaływanie na rozwój dziecka .13
II Materiał i metody 16
2.1 Przedmiot i cel badań 16
2.2 Problem badań własnych 18
2.3 Zastosowane techniki badawcze .19
2.3.1 Europejski Test Sprawności Fizycznej 20
2.3.2 Analiza dokumentacji szkolnej 25
III Wyniki badań 27
3.1 Charakterystyka badanej zbiorowości .27
3.2 Analiza rozwoju fizycznego badanych dzieci .28
3.2.1 Prezentacja wyników 28
3.2.2 Porównanie rozwoju fizycznego badanych dzieci analiza wyników 37
3.3 Analiza rozwoju motorycznego badanych dzieci 41
3.3.1 Prezentacja wyników 41
3.3.2 Porównanie rozwoju motorycznego chłopców i dziewcząt 53
3.4 Poziom sprawności fizycznej dzieci w wieku 8 lat w zależności od osoby prowadzącej zajęcia wychowania fizycznego 61
3.5 Porównanie poziomu rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci wiejskich
z rówieśnikami z miasta 68
IV Podsumowanie i wnioski 77
V Piśmiennictwo 81
VI Spis tabel 82
VII Spis rycin 85
VIII Streszczenie 86"
Wysłano dnia 20-02-2007 o godz. 15:27:14 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved