Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i walka z bezrobociem

Ekonomia Anonymous napisał "Praca magisterska, POLITECHNIKA LUBELSKA

WSTĘP


I ROZDZIAŁ
METODOLOGIA BADANIA SEKTORA MŚP ORAZ RYNKU
PRACY

1.1. Definicja małych i średnich przedsiębiorstw
1.2. Formy prawno – organizacyjne MŚP w Polsce
1.3. Określenie struktury rynku pracy i bezrobocia
1.3.1.Rynek pracy, jego funkcje i rodzaje
1.3.2.Pojęcie i rodzaje bezrobocia


II ROZDZIAŁ
ANALIZA SEKTORA MŚP ORAZ RYNKU PRACY W POLSCE
2.1. Ewolucja rozwojowa MŚP w Polsce
2.1.1. Liczba i struktura polskich przedsiębiorstw
2.1.2. Analiza sytuacji finansowej MŚP
2.1.3. Analiza sytuacji finansowej mikro-przedsiębiorstw
2.2. Aktualny stan rynku pracy w Polsce
2.2.1. Podstawowe wskaŹniki charakteryzujące rynek pracy
2.2.2.Wybór kategorii bezrobotnych do badania
2.2.3. Określenie płynności bezrobocia oraz dróg jego poprawy


III ROZDZIAŁ
POLITYKA REGIONALNA I STRUKTURALNA RZĄDU W
ZAKRESIE DYNAMIZOWANIA ROZWOJU MŚP ORAZ
JEJ WSPARCIE PRZEZ FUNDUSZE POMOCOWE

3.1. Przyjęte priorytety Rządu wobec MŚP
3.2. Instytucje wspierające działalność małej przedsiębiorczości
3.3. Fundusze unijne przeznaczone na wsparcie rozwoju MŚP
3.4. Programy rozwojowe Unii Europejskiej


IV ROZDZIAŁ
ODDZIAŁYWANIE SEKTORA MŚP NA KSZTAŁT RYNKU
PRACY W POLSCE

4.1. Ocena aktualnej sytuacji rozwojowej przez przedsiębiorców
4.2. Zatrudnienie oraz warunki pracy w sektorze MSP
4.3. Kształtowanie aktywnej polityki Rządu przeciwdziałającej bezrobociu
4.4. Perspektywa rozwoju sektora MŚP i zmniejszanie bezrobocia w Polsce


V WNIOSKI KOŃCOWE
VII LITERATURA
VIII ZAŁĄCZNIKI"
Wysłano dnia 20-02-2007 o godz. 15:46:38 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved