Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Możliwości poznawania siebie przez dzieci w działaniach zespołowych

Pedagogika Anonymous napisał "praca magisterska
WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA
IM. T. KOTARBIŃSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE

Wstęp 3
I. Teoretyczne podstawy poznawania siebie przez człowieka 5
1. Czym jest poznanie? Dyskusja pojęć 5
2. Kształtowanie się samowiedzy w życiu człowieka 14
2.1. Pojęcie i rodzaje samowiedzy 14
2.2. Etapy kształtowania się samowiedzy oraz czynniki wpływające na jej rozwój .17
2.3. Zakresy samowiedzy dzieci 8-letnich 21
3. Kształtowanie się samooceny w życiu człowieka 22
3.1. Pojęcie i rodzaje samooceny 22
3.2. Czynniki wpływające na kształtowanie się samooceny .27
3.3. Zakresy samooceny dzieci 8 letnich. 31
4. Kształtowanie się samokontroli w życiu człowieka 33
4.1. Pojęcie i rodzaje samokontroli 33
4.2. Czynniki warunkujące rozwój samoregulacji 36
4.3. Zakresy samokontroli dzieci 8 letnich 39
II. Działanie zespołowe jako czynnik kształtowania się systemu Ja 41
1. Pojęcie działań zespołowych 41
2. Model uczenia się we współpracy 48
2.1. Czym jest współpraca – wyjaśnienie pojęcia .48
2.2. Uczenie się we współpracy – rys historyczny .49
2.3. Efekty uczenia się we współpracy oraz fazy uczenia się we współpracy .53
3. Specyfika pracy nauczyciela w zakresie organizowania wspierania pracy i podsumowywania pomysłów zespołu w trakcie działań zespołowych wśród dzieci 8 letnich 56
III. Metodologiczne podstawy badań własnych 61
1. Cele badań. 61
2. Problemy i hipotezy badawcze 62
3. Zmienne i wskaźniki 67
4. Metody opracowania materiału empirycznego 72
5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 79
6. Teren badań 85
6.1. Opis miejsca badań 85
6.2. Charakterystyka nauczyciela 86
6.3. Charakterystyka środowiska rodzinnego 87
7. Przebieg badań 89
8. Charakterystyka badanej grupy 90
8.1. Środowisko rodzinne 91
8.2. 93
IV. wyniki badań zależności między poznawaniem siebie a działaniami zespołowymi 94
1. Diagnoza stanu posiadanej wiedzy w zakresie samowiedzy, samooceny i samokontroli w badanej grupie dzieci przed eksperymentem 94
1.1. Diagnoza w zakresie samowiedzy 94
1.2. Diagnoza w zakresie samooceny 110
2. Opis strategii działań zespołowych wspierających poznawanie siebie przez dzieci – czynnik eksperymentalny 119
3. Efekty wspierania dzieci w poznawaniu siebie a działania zespołowe 127"
Wysłano dnia 20-02-2007 o godz. 15:47:37 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved