Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Działalność transportowa kopalni piasku „Kuźnica Warężyńska” S.A.

Zarządzanie Anonymous napisał "LICENCJACKA
WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Wstęp str.4.

Rozdział I
Charakterystyka transportu str.6.
1.1. Pojęcie i klasyfikacja Transportu str.6.
1.2. Transport Samochodowy str.9.
1.2.1. Technologie przewozu i środki transportu str.12.
1.2.2. Podstawowe wiadomości o taryfach przewozowych str.13.
1.2.3. Zachowania na rynku jednostek transportu samochodowego str.14.
1.3. Transport Kolejowy str.15.
1.3.1. Infrastruktura transportu kolejowego str.15.
1.3.2. Dalsza restrukturyzacja organizacyjna, finansowa grupy PKP str.19.
1.3.3. Kolejowe środki transportu str.20.
1.4. Transport Morski str.21.
1.4.1. Infrastruktura transportu morskiego str.21.
1.4.2. Środki transportu morskiego str.22.
1.4.3. Popyt na transport morski str.25.
1.4.4. Dokumenty przewozowe w transporcie morskim str.26.
1.5. Żegluga Śródlądowa str.29.
1.5.1. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego str.29.
1.5.2. Środki transportu w żegludze śródlądowej i dokumentacja przewozowa str.31.
1.5.3. Popyt na transport żeglugą śródlądową str.33.
1.6. Transport Lotniczy str.34.
1.6.1. Infrastruktura transportu lotniczego str.34.
1.6.2. Środki transportu lotniczego str.36.
1.6.3. Popyt na transport lotniczy str.36.

Rozdział II
Polityka transportowa str.38.
2.1. Transport w łańcuchach logistycznych str.38.
2.2. Podstawowe pojęcia, definicje, systematyka, klasyfikacja str.40.
2.3. Narzędzia polityki protekcjonizmu w handlu międzynarodowym str.44.
2.4. Polityka transportowa państw Unii Europejskiej str.47.
2.5. Polska polityka transportowa str.49.

Rozdział III
Funkcjonowanie transportu w Kopalni Piasku „KuŹnica
Warężyńska” S.A. str.57.
3.1. Struktura organizacyjna – przedmiot działalności, rynki zbytu,
usług i towarów str.57.
3.2. Stan i struktura zatrudnienia str.59.
3.3. Majątek spółki str.61.
3.4. Bilans i rachunek zysków i strat str.64.
3.5. Możliwości rozwoju spółki str.67.
3.6. Działalność spółki w 2003 roku str.69.
3.7. Podsumowanie str.74.
Zakończenie str.75.
Bibliografia str.76.
Spis tabel str.77.
Spis rysunków str.77."
Wysłano dnia 20-02-2007 o godz. 15:57:36 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved