Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza systemu dystrybucji

Zarządzanie Anonymous napisał "Praca licencjacka
Zarządzanie Biznesem

Jest to praca napisana zgodnie ze ściśle obowiązującymi wymogami metodologicznymi, których to brak bądŹ też nieumiejętność stosowania przyczynia się często do zaniżenia oceny oraz niepotrzebnego stresu w czasie obrony. Praca ta jest napisana w oparciu o najbardziej aktualne przepisy i książki uznanych autorów, których nie sposób podważyć.

Streszczenie 3
Sumary 4
1. Wstęp 5
2. uzasadnienie podjęcia tematu, cel i zakres pracy 6
3. DYSTRYBUCJA JAKO ELEMENT MARKETINGU – MIX 7
3.1. ISTOTA DYSTRYBUCJI 7
3.2. TYPOLOGIA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI 14
3.3. WYBÓR KANAŁÓW DYSTRYBUCJI 21
4. DYSTRYBUCJA TOWARÓW W badanym przedsiębiorstwie 26
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 26
4.2. KANAŁY DYSTRYBUCJI W wybranej firmie 37
4.3. ROZWIĄZANIA LOGISTYCZNE W BADANEJ FIRMIE 46
5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU DYSTRYBUCJI 51
5.1. POWIĄZANIA DYSTRYBUCJI Z INNYMI INSTRUMENTAMI MAKRETINGU - MIX 51
5.2. Projekt zmian w systemie dystrybucji
w badanej firmie 59
5.3. własna koncepcjA rozwoju prezentowanego przedsiębiorstwa 64
5.4. Analiza Uwarunkowań prawidłowego przebiegu
procesu dystrybucji 73
6. Wnioski końcowe 79
Bibliografia 83
spis tabel 86
spis rysunków 87

Streszczenie
W pracy dokonano analizy systemów dystrybucji jednej z firm branży budowlanej. Prezentowane przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w zakresie sprzedaży systemów budowlanych od 1994 roku. Innowacyjny charakter systemów KNAUF wiąże się z tym, że trafiły one na nowy rynek polski i zaspakajają istniejące już potrzeby nabywców poprzez nowe rozwiązania techniczne i konstrukcyjne.
Przeprowadzone na przykładzie prezentowanej firmy badania wskazują, że zorganizowana na rynku polskim dystrybucja systemów budowlanych KNAUF w ostatnich latach była prawidłowa. Świadczy o tym niemal dwukrotny wzrost wielkości sprzedaży płyt KNAUF w 2003 roku w porównaniu z rokiem 2002 oraz zwiększenie zysków z działalności, przy nieznacznym wzroście kosztów fizycznej dystrybucji.
Zakres czasowy niniejszej pracy lata 2001-2003 są okresem poszukiwania i kształtowania przez firmę odpowiednich rozwiązań dystrybucyjnych. Wydaje się, że przedsiębiorstwo w sposób trafny wykreowało kanały dystrybucji. Zapewniają one sprawny i nieprzerwany przepływ towarów i informacji, przyczyniając się tym samym do osiągnięcia pozytywnych efektów ekonomicznych.
W niniejszej pracy obok systemu dystrybucji przedstawiono politykę asortymentową i politykę cenową. Badane przedsiębiorstwo, jako przedstawicielstwo handlowe, nie mając dużych możliwości w zakresie kształtowania cen, poszukuje sposobów zachęcania klientów do korzystania z jego oferty – w polityce rabatowej. Stanowi ona razem z reklamą prasową i sprzedażą osobistą element służący wspomaganiu sprzedaży.
Przedstawione poniżej rezultaty badań, wskazują, że sformułowana przez przedsiębiorstwo strategia dystrybucji systemów KNAUF skutecznie realizuje postawione jej zadania, a zaangażowanie firmy w dostosowanie się do zmieniających warunków otoczenia, jest wyrazem jej elastyczności i świadomości jej funkcjonowania."
Wysłano dnia 20-02-2007 o godz. 16:01:21 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved