Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Państwowe fundusze celowe jako aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu

Administracja outlook napisał "Praca magisterka obroniona w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w 2001 roku; 105 stron.


WSTĘP

ROZDZIAŁ I. Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej
1. Charakterystyka podstawowych kategorii rynku pracy
2. Przyczyny bezrobocia
3. Klasyfikacja bezrobocia
4. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia

ROZDZIAŁ II. Gospodarka finansowa państwowych funduszy celowych państwa przeciwdziałających bezrobociu
1. Programy rynku pracy dla redukcji bezrobocia
2. Dochody i wydatki Funduszu Pracy
2.1. Dochody Funduszu Pracy
2.2.Wydatki Funduszu Pracy
2.2.1. Aktywne formy Funduszu Pracy
2.2.2. Pasywne formy Funduszu
3. Gromadzenie i wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3.1. Źródła pozyskiwania środków dla Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3.2. Wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4. Organizacja i finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ III. Analiza wielkości i struktury wydatków państwowych funduszy celowych przeciwdziałających bezrobociu w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2000
1. Ogólna charakterystyka województwa świętokrzyskiego i jego rynku pracy
2. Stan i struktura bezrobocia na badanym obszarze
2.1. Poziom i stopa bezrobocia
2.2. Struktura bezrobocia
3. Analiza wydatków budżetowych na walkę z bezrobociem
3.1. Wielkość i struktura wydatków z Funduszu Pracy
3.2. Poziom i struktura wydatków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ IV. Ocena państwowych funduszy jako aktywnych instrumentów przeciwdziałania bezrobociu w województwie świętokrzyskim w latach 1999-2000
1. Ocena Funduszu Pracy jako podstawowego instrumentu redukującego bezrobocie i łagodzącego jego skutki
2. Ocena Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych w walce z bezrobociem
3. Perspektywy i prognozy na przyszłość

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
"
Wysłano dnia 19-06-2002 o godz. 13:00:33 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved