Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza strategiczna organizacji non-profit na podstawie ZUS

Zarządzanie Anonymous napisał "Praca licencjacka
Nie broniona- brak zakończenia
Materiały z 2005r z zusu w Krakowie

Wprowadzenie 3
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – charakterystyka. 6
2. ANALIZA KONKURENCYJNOŚCI 14
2.1 Analiza sił konkurencji 14
2.2 Analiza SWOT 17
3. Cele realizacji strategii. 18
3.1. Prawne podstawy funkcjonowania 18
3.2. Pełna realizacja ustawowych zadań ZUS 19
3.2.1 Przejmowanie przez Kompleksowy System Informatyczny obsługi kolejnych zadań ZUS 19
3.2.2 Usprawnienie systemu informacyjnego w ZUS. 20
3.2.3 Rozwój systemu informacyjnego ZUS w celu zwiększenia wydajności przy optymalizacji kosztów funkcjonowania 21
3.2.4 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego w ZUS 21
3.2.5 Przygotowanie ZUS do działania po wejściu Polski do Unii Europejskiej 22
3.2.6 Realizacja zadań w zakresie naliczania kapitału początkowego 23
3.3. Usprawnienie obsługi świadczeniobiorców i płatników oraz klientów instytucjonalnych 23
3.3.1 Poprawa obsługi klientów indywidualnych 23
3.3.2 Poprawa obsługi klientów instytucjonalnych 24
3.3.3 Wykorzystanie nowoczesnych środków technicznych do kontaktów ZUS z klientami. 24
3.4. Racjonalizacja gospodarowania środkami publicznymi 25
3.4.1 Zadaniowe planowanie wydatków 25
3.4.2. Wdrożenie planowania wieloletniego wydatków ZUS 26
3.4.3. Udoskonalenie procedur zakupów 27
3.4.4. Obniżenie kosztów wypłaty świadczeń 27
3.5. Restrukturyzacja organizacji i poprawa zarządzania zasobami ludzkimi 28
3.5.1. Racjonalizacja sieci placówek 28
3.5.2. Poprawa zarządzania zasobami ludzkimi 29
3.5.3. Poprawa komunikacji wewnętrznej 29
3.6. Poprawa publicznego wizerunku ZUS 30
3.6.1 Opracowanie standardów informacji publicznej 30
3.6.2 Wdrożenie procedury analizy skarg i wniosków 30
4. Organizacja realizacji strategii 31
4.1. Harmonogram realizacji strategii 31
4.2. Skład i zadania zespołu sterującego 32
4.3. Monitorowanie wskaźników wykonania strategii 32"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 08:57:39 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved