Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Roczne sprawozdanie finansowe jednostek w świetle znowelizowanej ustawy o rach.

Rachunkowość Anonymous napisał "praca licencjacka
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I FINANSÓW
WE WROCŁAWIU
2002

WSTĘP 3
I DEFINICJE ORAZ PODSTAWOWE POJĘCIA RACHUNKOWOŚCI ZWIĄZANE ZE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ FINANSOWĄ 5
1. ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI 5
2. ELEMENTY SKŁADOWE ORAZ ZASADY OGÓLNE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 10
3. ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE DO WYCENY BILANSOWEJ 15
4. INWENTARYZACJA 20
5. WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO 24
II. ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 31
1.BILANS 31
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 43
3. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU 53
4.SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W ROKU OBROTOWYM. 57
5. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM 58
6. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 59
III. ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ I RENTOWNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 63
1. PROCES INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI. 63
2. UŻYTKOWNICY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 64
3. CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCIOWA INFORMACJI FINANSOWYCH. 67
4. KIERUNKI ANALIZY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. 69
ZAKOŃCZENIE 79
BIBLIOGRAFIA 81
SPIS TABEL 83
ZAŁĄCZNIKI 84"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 10:08:45 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved