Menu
Szukaj


Starsze prace
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17807
Podobne serwisy
Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy

Ekonomia Anonymous napisał "Praca magisterska obroniona na 5 w 2005 r. na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym.Liczba stron 130.

1. Zagadnienia wstępne
1.1 Cel i zakres pracy
1.2 Metody badawcze
1.3 Hipotezy badawcze
1.4 Podstawowe definicje
2. Teoretyczne podstawy rynku pracy i zjawiska bezrobocia
2.1 Ogólna charakterystyka rynku pracy 2.2 Pojęcie bezrobocia
2.3 Rodzaje bezrobocia
2.4 Teoretyczne zagadnienia rynku pracy na wsi
3. Charakterystyka ludności zamieszkałej na wsi
3.1 Ruch wędrówkowy ludności wiejskiej
3.2 Ruch naturalny ludności wiejskiej
3.3 Struktura wiekowa ludności wiejskiej i związanej z rolnictwem indywidualnym
3.4 Perspektywy demograficzne ludności wiejskiej
4. Aktywność zawodowa ludności wiejskiej 4.1 Aktywność zawodowa ludności związanej z indywidualną gospodarką rolną
4.1.1 Pracujący według cech demograficzno – społecznych
4.2 Terytorialne zróżnicowanie czasu pracy w gospodarstwie rolny
5. Poziom i natężenie bezrobocia wśród ludności wiejskiej
5.1 Charakterystyka bezrobocia jawnego 5.1.1. Bezrobocie jawne w układzie terytorialnym
5.1.2. Bezrobocie długookresowe
5.2 Charakterystyka bezrobocia ukrytego 5.2.1 Metodologia wyznaczania bezrobocia ukrytego
5.2.2 Ukrycie bezrobotni według cech demograficzno – społecznych
5.2.3 Bezrobocie ukryte w układzie terytorialnym
6. Tendencje zmian na wiejskim rynku pracy w Unii Europejskie
7. Wybrane programy i instrumenty adresowane do rynku pracy na wsi
7.1 Programy rządowe walki z bezrobociem
7.2 Instrumenty ekonomiczno – finansowe wsparcia walki z bezrobociem
7.3 Programy wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
Wnioski; Spis tabel, wykresów i map;
Bibliografia"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:10:04 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved