Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii
27-09-2012
· Rola położnej w zabiegu cesarskiego cięcia

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Przemiany demograficzne jako uwarunkowania wiejskiego rynku pracy

Ekonomia Anonymous napisał "Praca magisterska obroniona na 5 w 2005 r. na wydziale Ekonomiczno-Rolniczym.Liczba stron 130.

1. Zagadnienia wstępne
1.1 Cel i zakres pracy
1.2 Metody badawcze
1.3 Hipotezy badawcze
1.4 Podstawowe definicje
2. Teoretyczne podstawy rynku pracy i zjawiska bezrobocia
2.1 Ogólna charakterystyka rynku pracy 2.2 Pojęcie bezrobocia
2.3 Rodzaje bezrobocia
2.4 Teoretyczne zagadnienia rynku pracy na wsi
3. Charakterystyka ludności zamieszkałej na wsi
3.1 Ruch wędrówkowy ludności wiejskiej
3.2 Ruch naturalny ludności wiejskiej
3.3 Struktura wiekowa ludności wiejskiej i związanej z rolnictwem indywidualnym
3.4 Perspektywy demograficzne ludności wiejskiej
4. Aktywność zawodowa ludności wiejskiej 4.1 Aktywność zawodowa ludności związanej z indywidualną gospodarką rolną
4.1.1 Pracujący według cech demograficzno – społecznych
4.2 Terytorialne zróżnicowanie czasu pracy w gospodarstwie rolny
5. Poziom i natężenie bezrobocia wśród ludności wiejskiej
5.1 Charakterystyka bezrobocia jawnego 5.1.1. Bezrobocie jawne w układzie terytorialnym
5.1.2. Bezrobocie długookresowe
5.2 Charakterystyka bezrobocia ukrytego 5.2.1 Metodologia wyznaczania bezrobocia ukrytego
5.2.2 Ukrycie bezrobotni według cech demograficzno – społecznych
5.2.3 Bezrobocie ukryte w układzie terytorialnym
6. Tendencje zmian na wiejskim rynku pracy w Unii Europejskie
7. Wybrane programy i instrumenty adresowane do rynku pracy na wsi
7.1 Programy rządowe walki z bezrobociem
7.2 Instrumenty ekonomiczno – finansowe wsparcia walki z bezrobociem
7.3 Programy wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich
Wnioski; Spis tabel, wykresów i map;
Bibliografia"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:10:04 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved