Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Podstawowe zagadnienia dotyczące MSP w Polsce i Unii Europejskiej

Rachunkowość Anonymous napisał "Praca licencjacka str.86
Politechnika Rzeszowska

Wstęp

Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej
1.1 Pojęcie małego lub średniego przedsiębiorstwa
1.2 Małe i średnie firmy w gospodarce polskiej i Unii Europejskiej
1.3 Czynności związane z założeniem małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział II. Zadania i struktura planu biznesowego w stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw
2.1 Formułowanie biznes planu
2.2 Wykorzystanie biznes planu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Rozdział III. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw
3.1 Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
3.2 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw
3.2.1 Rozwój otoczenia instytucjonalnego MSP
3.2.2 Fundusz dotacji inwestycyjnych
3.2.3 Program rozwoju przedsiębiorstw MSP
3.2.4 Przedakcesyjne fundusze UE – wsparcie sektora MSP (PHARE, ISPA, SAPARD)

Rozdział IV. Problemy zarządzania małych i średnich przedsiębiorstw ze szczebla menedżerskiego
4.1 Rola i znaczenie menedżerów w zarządzaniu firmą
4.2 Wyróżniki europejskie w kwalifikacjach menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach
4.3 Wyróżniki europejskie w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami w opinii menedżerów
4.3.1 Podejmowanie decyzji rynkowych przez menedżerów MSP
4.3.2 Związki lokalne i ich znaczenie w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem przez menedżerów

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz tabel, schematów i rysunków"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 10:10:25 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved