Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Problematyka podkultury w zakładzie karnym

Pedagogika Anonymous napisał "praca magisterska Uniwersytet Gdański

Wstęp 3
Rozdział I. PODKULTURA WIĘZIENNA 6
1. Pojęcie kultury i podkultury 6
2. Elementy podkultury 10
3. Podkultury młodzieżowe 14
4. Podkultura więzienna 22
Rozdział II. PRZEJAWY PODKULTURY WIĘZIENNEJ 31
1. System wartości norm grupowych 31
2. Zasady postępowania 42
3. System komunikacji więŹniów 50
4. Negatywne przejawy podkultury 54
5. Agresja i przestępczość wewnątrzwięzienna 56
Rozdział III. WIĘŹNIOWIE A PERSONEL PENITENCJARNY 65
1. Europejskie standardy traktowania więŹniów 65
2. Funkcje i zasady organizacji administracji 74
3. Rodzaje i typy zakładów karnych 86
4. Systemy wykonywania kary 90
5. Status prawny skazanych 96
6. Zasady funkcjonowania społeczności więziennej 99
Rozdział IV. WPŁYW PODKULTURY NA FUNKCJONOWANIE
ZAKŁADU KARNEGO 102
1. Podkulturowe przeciwdziałanie resocjalizacyjnym
przedsięwzięciom administracji 102
2. Sytuacje konfliktowe i sposoby przeciwdziałania 107
3. Zagrożenie ostrzejszymi protestami grupowymi 111
4. Bunt jako eskalacja konfliktu 114
5. Używanie szczególnych środków bezpieczeństwa i siły fizycznej
wobec więŹniów 117
6. Zmiany zaobserwowane w dynamice i zakresie funkcjonowania
podkultury 123
Zakończenie 130
Bibliografia 133"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 10:29:36 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved