Menu
Szukaj


Starsze prace
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17807
Podobne serwisy
Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburze

Inne - techniczne Anonymous napisał "Temat pracy (bo sie nie zmiescił na gorze): Analiza procesów budowlanych występujących przy robotach rozbiórkowych i wyburzeniowych obiektów
mgr, ATR Bydgoszcz 2005

WSTĘP 7

ROZDZIAŁ I

Zagadnienia ogólne dotyczące robót rozbiórkowych i wyburzeniowych 11

1.1. Definicje i określenia 12
1.1.1. Roboty rozbiórkowe 12
1.1.2. Roboty wyburzeniowe 13
1.1.2.1. Podział materiałów wybuchowych15
1.1.2.2. Zastosowanie MW 17

1.2. Regulacje formalno - prawne robót likwidacyjnych 18
1.2.1. Prace rozbiórkowe 18
1.2.2. Prace wyburzeniowe 20

1.3. Roboty likwidacyjne w ujęciu danych statystycznych 25

1.4. Gospodarka odpadami budowlanymi pochodzącymi z robót likwidacyjnych 26

ROZDZIAŁ II

Przegląd stosowanych technik i technologii przy robotach roz-biórkowych 31

2.1. Metody oceny stanu technicznego 32
2.1.1. Parametry stanu technicznego budynków 33
2.1.2. Kryteria oceny 33

2.2. Klasyfikacja technik i metod niszczenia34
2.2.1. Metody mechaniczne 35
2.2.2. Metody termiczne 53
2.2.3. Metody wykorzystujące inne typy czynników niszczących 57

2.3. Budynki wykonywane w technice tradycyjnej 62
2.3.1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 62
2.3.2. Rozbiórka okien i drzwi63
2.3.3. Rozbiórka ścianek działowych 64
2.3.4. Rozbiórka dachu 64
2.3.5. Rozbiórka stropów 68
2.3.6. Rozbiórka schodów 70
2.3.7. Rozbiórka ścian 71

2.4. Budynki uprzemysłowione 75
2.4.1. Rozbiórka elementów wyposażenia wewnętrznego budynku 76
2.4.2. Rozbiórka okien i drzwi 77
2.4.3. Rozbiórka ścianek działowych 77
2.4.4. Rozbiórka elementów stropodachu wentylowanego 77
2.4.5. Rozbiórka elementów stropodachu niewentylowanego
oraz stropów 78
2.4.6. Rozbiórka ścian wewnętrznych79
2.4.7. Rozbiórka ścian zewnętrznych i elementów przestrzennych 80

ROZDZIAŁ III

Przegląd stosowanych technik i technologii przy likwidacji obiektów metodą wybuchową 81

3.1. Współczesne techniki wybuchowej likwidacji różnych grup
obiektów 85
3.1.1. Likwidacja obiektów prostych 85
3.1.2. Likwidacja obiektów wysokich 87
3.1.3. Likwidacja wysokich obiektów wielkośrednicowych 88
3.1.4. Likwidacja obiektów wieloprzestrzennych lub „trudnych” 90
3.1.5. Likwidacja obiektów stalowych 91
3.1.6. Rozwiązania niestandardowe 92

3.2. Przebieg procesów wyburzeniowych - studium przypadku 93
3.2.1. Wieża węglowa w Hucie im. T. Sędzimira 93
3.2.2. Płuczka węglowa w Wałbrzychu 95
3.2.3. ŁaŹnia w KWK „Saturn” w Czeladzi 98
3.2.4. Wielkośrednicowy zbiornik węgla surowego w KWK „Morcinek” w Kaczycach 100
3.2.5. Kominy w elektrowniach 102
3.2.5.1. Elektrownia „Jaworzno I”1023.2.5.2. Elektrownia „Pątnów” 105

ROZDZIAŁ IV

Zagrożenia związane z robotami likwidacyjnymi 108

4.1. Zagrożenia występujące przy prowadzeniu robót strzałowych 109
4.1.1. Drgania parasejsmiczne 110
4.1.2. Rozrzut odłamków 111
4.1.3. Zagrożenie powierzchniową falą uderzeniową (PFU) 113
4.1.4. Upadek dużych mas 114
4.1.5. Transport, nabywanie i przechowywanie MW 116

4.2. Zasady bezpiecznego prowadzenia strzelań wyburzeniowych 117
4.2.1. Wymagane umiejętności 118
4.2.2. Zasady postępowania według projektantów i wykonawców 119
4.2.3. Rozwiązania wynikające z doświadczeń, obserwacji i analiz 119

4.3. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych 121

4.4. Bezpieczne zagospodarowanie placu rozbiórki 123

ROZDZIAŁ V

Projekt rozbiórki budynku magazynowego wraz z budynkiem biurowym i mieszkalnym 127

5.1. Opis techniczny 128
5.1.1. Podstawa opracowania 128
5.1.2. Krótki opis postępowania 128
5.1.3. Opis stanu istniejącego 129

5.2. Ekspertyza techniczna 130
5.2.1. Zakres opracowania 131
5.2.2. Dane ogólne budynku 131
5.2.3. Ocena stanu technicznego 132

5.3. Obliczenia sprawdzające 134
5.3.1. Dach 134
5.3.2. Płatew 135
5.3.3. Słup 136
5.3.4. Strop nad I piętrem 137
5.3.5. Sprawdzanie podciągów 138
5.3.6. Sprawdzenie słupa I piętra 138

5.4. Analiza ekonomiczna 139
5.4.1. Ustalenie stopnia zniszczenia (metoda teoretyczna, metoda czasowa) 139
5.4.2. Ustalenie opłacalności remontu 140

5.5. Zakres i sposób prowadzenia planowanych robót rozbiórkowych. 141
5.5.1. Dane ogólne 141
5.5.2. Przygotowanie terenu w miejscu rozbiórki 141
5.5.3. Sposób wykonania rozbiórki 142
5.5.4. Kolejność rozbiórki 143
5.5.5. Plac składowy materiału rozbiórkowego 144
5.5.6. Zasady BHP konieczne do przestrzegania przy prowadzeniu
robót rozbiórkowych 145

5.6. Wnioski 147

PODSUMOWANIE 148

Wykaz rysunków 151
Wykaz fotografii 155
Wykaz tabel 157
Wykaz literatury 159

Załączniki 163

Zał. 1 - Wzór wniosku o pozwolenie na budowę/rozbiórkę
Zał. 2 - Plan zagospodarowania placu rozbiórki magazynu, budynku biurowego i mieszkalnego
Zał. 3 - Rzut piwnicy
Zał. 4 - Rzut parteru
Zał. 5 - Rzut I piętra
Zał. 6 - Rzut II piętra
Zał. 7 - Przekrój A - A
Zał. 8 - Przekrój B - B
Zał. 9 - Przekrój C - C
Zał. 10 - Elewacja - strona główna
Zał. 11 - Harmonogram robót rozbiórkowych budynków 1 - 3

Praca oceniona na 6.

Praca zawiera rowniez:
-zdjecia zrobione wlasnym aparatem,
- harmonogram rozbiorki zrobiony programem Microsoft Project 2002,
- wszystkie rysunki wystepujece w zalacznikach oraz czesc rysunkow wystepujacych w pracy zrobione sa programem Autocad 2004,
- moge dolaczyc jeszcze strony internetowe z plikami z ktorych korzystalem i czerpalem wiadomosci."
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:30:18 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved