Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Czynniki psychospołeczne charakteryzyjące przestępców

Psychologia Anonymous napisał "Praca licencjacka obroniona na 5 na Uniwersytecie Łódzkim.

Wstęp 4

ROZDZIAŁ I : PRZESTĘPCZOŚĆ JAKO ZJAWISKO Z ZAKRESU PATOLOGII SPOŁECZNEJ 6
1. 1. Pojęcie patologii i niedostosowania społecznego 6
1. 2. Pojęcie przestępczości i przestępstwa 7

ROZDZIAŁ II : GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI 12
2.1. Czynniki społeczne – egzogenne 12
2.1.1. Rodzina jako pierwsze środowisko człowieka 12
2.1. 2. Szkoła 17
2. 1. 3. Środowisko – grupy rówieśnicze 21
2.2. Czynniki biologiczne – endogenne 25
2. 2. 1. Alkoholizm 25
2. 2. 2. Narkomania 29
2. 2. 3. Upośledzenie umysłowe 31
2. 3. Recydywa czyli powrót do przestępstwa 32

ROZDZIAŁ III : METODOLOGIA BADAŃ 35
3. 1. Cele badań 35
3. 2. Problemy i hipotezy badawcze 35
3. 3. Metody badań, techniki i narzędzia badawcze 37
3. 4. Teren i organizacja badań 39
3. 5. Krótka charakterystyka badanych 39

ROZDZIAŁ IV : ANALIZA ZEBRANYCH MATERIŁÓW 41
4. 1. Wyniki badań 41
4. 2. Weryfikacja hipotez badawczych 42
4. 3. Podsumowanie wyników badań 66
4. 3. 1. Analiza wyników badań dotyczących poszczególnych grup 66
4. 3. 1. 1. Skazani po raz pierwszy 66
4. 3. 1. 2. Skazani po raz drugi 67
4. 3. 1. 3. Skazani po raz trzeci 67
4. 3. 2. Podsumowanie weryfikacji hipotez 68
4. 3. 3. Wnioski empiryczne 71
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75
BIBLIOGRAFIA 76
ANEKS 79"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 10:58:56 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved