Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy X

ZZL Anonymous napisał "PRACA LICENCJACKA-AKADEMIA EKONOMICZNA W POZNANIU

WSTĘP

ROZDZIAŁ 1 TEORETYCZNE PODSTAWY MOTYWACJI
1.1. Podstawowe pojęcia motywacji. Funkcja motywacyjna w zarządzaniu
1.2. Modele motywacji
1.3. Teorie motywacji
1.3.1. Teorie treści
1.3.1.1. Teoria potrzeb Maslowa
1.3.1.2. Dwuczynnikowa teoria Herzberga
1.3.1.3. Teoria ERG Alderfera
1.3.1.4. Teoria X i Y McGregora
1.3.2. Teorie procesu
1.3.2.1. Teoria oczekiwań
1.3.2.2. Teoria celu
1.3.2.3. Teoria sprawiedliwości
1.3.3. Teoria wzmocnień Skinnera

ROZDZIAŁ 2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE POBUDZANIA MOTYWACJI
2.1. Motywacyjna funkcja kierownika
2.2. Motywacja przez partycypację
2.3. Rotacja pracy i jej wpływ na motywację
2.4. Poszerzenie zakresu obowiązków oraz atrakcyjność pracy
2.5. Forma zespołowa jako motywacyjna funkcja organizacji pracy

ROZDZIAŁ 3 MOTYWACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA KADRAMI
3.1. Szkolenia pracowników
3.2. System ocen
3.3. Planowanie ścieżek karier
3.4. Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe

ROZDZIAŁ 4 SYSTEM MOTYWACYJNY W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ
4.1. Charakterystyka firmy
4.2. System motywacyjny w firmie

ROZDZIAŁ 5 BADANIA EMPIRYCZNE MOTYWACJI PRACOWNIKÓW W FIRMIE FARMACEUTYCZNEJ
5.1. Metodyka badań
5.2. Analiza wyników badań ankietowych

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

ANEKSY
WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 10:59:10 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved