Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Pojęcie rezerw w rachunkowości

Rachunkowość Anonymous napisał "SGH, praca dyplomowa na studium przygotowujacym do egzaminu na bieglego rewidenta

WSTĘP. 3
Rozdział 1
ISTOTA REZERW W RACHUNKOWOŚCI. 7
1. Pojęcie rezerw w rachunkowości 7
2. Cel tworzenia rezerw 9

Rozdział 2
KLASYFIKACJA REZERW TWORZONYCH PRZEZ UBEZPIECZYCIELI 10
1. Podział rezerw. 10
1.1. Rezerwy na utratę wartości aktywów (korekty wartości aktywów) 12
1.2. Rezerwy na ryzyko gospodarcze 14
2. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. 19

Rozdział 3
RODZAJE REZERW TECHNICZNO-UBEZPIECZENIOWYCH
ORAZ ZASADY I METODY ICH TWORZENIA. 20
1. Podział rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 20
1.1. Rezerwa składek. 24 1.2. Rezerwa na ryzyka niewygasłe 28
1.3. Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. 29
1.4. Rezerwy na skapitalizowaną wartość rent. 33
1.5. Rezerwy ubezpieczeń na życie. 33
1.6. Rezerwa na wyrównanie wskaŹnika szkodowości (ryzyka) 35
1.7. Rezerwy na premie i rabaty (bonifikaty) dla ubezpieczonych 36
1.8. Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 36
2. Uwagi końcowe 37
Rozdział 4
EWIDENCJA REZERW 38
1. Wstęp 38
2. Ewidencja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. 38
3. Ewidencja rezerw pozostałych. 42

Rozdział 5
PREZENTACJA REZERW W SPRAWOZDAWCZOŚCI
FINANSOWEJ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 47
1. Elementy sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń. 47
2. Pozycje rezerw w sprawozdaniach finansowych zakładów ubezpieczeń 47

PODSUMOWANIE. 51
BIBLIOGRAFIA. 53

_____________________________________________
BIBLIOGRAFIA1. Banasiński A., Ubezpieczenia gospodarcze, Poltext, Warszawa 1993
2. Gmytrasiewicz M., Rezerwy a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu przedsiębiorstwa, „Problemy rachunkowości”, Nr 1/2000
3. Gmytrasiewicz M, Karmańska A., Olchowicz J., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 1998,
4. Karmańska A., Specyfika działalności Ubezpieczeniowej i jej rachunkowości, „Problemy rachunkowości”, Nr 1/2000
5. Kiedrowska M., Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe a wynik finansowy zakładu ubezpieczeń, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 3,4, Wydawnictwo PZU, Warszawa 1998
6. Kiedrowska M., Wpływ ewidencji i rozliczania rezerw na obraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, Poznań 1996
7. Łańcucki J., Finanse ubezpieczeń gospodarczych, Poltext, Warszawa 1993
8. Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa 1996
9. Monkiewicz J., Podstawy ubezpieczeń, Tom I Mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000
10. Montalbetti E., Reasekuracja, Warszawa 1970
11. Sangowski T., Oceny wypłacalności zakładów ubezpieczeń w świetle wymagań ustawowych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, Nr 3,4, Wydawnictwo PZU, Warszawa 1998
12. Stroiński E., Ubezpieczenia na życie, Wyd. Lam, Warszawa 1996
13. Ubezpieczenia gospodarcze, Praca zbiorowa pod red. T. Sangowskiego, Poltext, Warszawa 1999
14. Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, praca zbiorowa pod red. A. Wąsiewicza, T. Sangowski, Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – rola i znaczenie oraz rodzaje, zasady i metody ich tworzenia, Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 1999

Akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ubezpieczycieli (Dz. U. Nr 140, poz. 791, zm.: z 1995 r. Nr 90, poz. 448)
2. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59 z 90r. poz. 344) z póŹn. zm.
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591) z póŹn. zm."
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:12:53 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved