Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Bariery psychologiczne uczniów uczących się języka angielskiego...

Pedagogika robaczka napisał "Praca magisterska, badawcza.
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku. Zawiera 178 stron, oddana 02.06.2002, obroniona na ocenę bardzo dobrą.

Bariery psychologiczne uczniów uczących się języka angielskiego w dwóch systemach: stacjonarnym i na odległość

Wstęp
Rozdział I – Temat pracy w świetle literatury przedmiotu
1.Język angielski we współczesnym świecie
2.Czynniki wpływające na proces uczenia się języka obcego
2.1 Czynniki podmiotowe
2.1.1 Motywacja
2.1.2 Osobowość
2.1.3 Talent językowy
2.1.4 Wiek ucznia
2.2 Czynniki przedmiotowe
2.2.1 Sytuacja dydaktyczna
2.2.1.1 Nauka języka w systemie stacjonarnym, a system
nauczania na odległość
2.2.1.2 Rola czynników dydaktycznych
2.2.2 Sytuacja społeczno-ekonomiczna
2.3 Bariery psychiczne w uczeniu się języka angielskiego
2.3.1 Definicja barier psychicznych
2.3.2 Napięcie emocjonalne wywołane porażką
2.3.3 Wstyd związany z byciem obserwowanym przez innych
2.3.4Nieśmiałość
2.3.5 Brak pewności siebie
2.3.6 Schematyzm postrzegania i sztywność myślenia
2.3.7 Zła komunikacja interpersonalna
2.3.8 Błędne nastawienie względem procesu uczenia się języka
2.3.9 Samoocena i samokontrola
2.3.10 Brak zdolności językowych lub obawa przed ich
wykorzystaniem
Rozdział II – Metodologiczne założenia badań własnych
3. Cel oraz przedmiot badań
4. Podstawowe problemy i hipotezy badawcze
5. Metody i narzędzia badawcze
5.1 Kwestionariusz Q1
5.2 Kwestionariusz Q2
6. Organizacja i forma prowadzenia badań
Rozdział III – Temat pracy w świetle wyników badań własnych
7. Wyniki badań
7.1 Charakterystyka ankietowanych – system stacjonarny
7.2 Charakterystyka ankietowanych – system na odległość
7.3 Wyniki badań - kwestionariusz Q1
7.4 Wyniki badań - kwestionariusz Q2
8. Wnioski
Zakończenie
9. Aneks
10. Bibliografia
11. Spis tabel
"
Wysłano dnia 04-07-2002 o godz. 14:48:41 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved