Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Prawne formy zabezpieczeń kredytów i pożyczek bankowych

Bankowość Anonymous napisał "LICENCJACKA, WAŁBRZYSKA WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOSCI

Wstęp 3
Rozdział 1. Istota zabezpieczeń kredytów i pożyczek w bankach 4
1.1. Uwarunkowania prawne 4
1.2. Zabezpieczenia prawne w umowie kredytowej i pożyczki 6
Rozdział 2. Zabezpieczenia bankowe osobiste (ujecie ogólne) 10
2.1. Weksel własny in blanco 10
2.2. Poręczenie wg prawa wekslowego 16
2.3. Poręczenie wg prawa cywilnego 18
2.4. Gwarancja bankowa 24
2.5. Przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie 28
2.6. Przystąpienie do długu lub jego przejęcie 31
2.7. Pełnomocnictwo 33
Rozdział 3. Zabezpieczenie bankowe rzeczowe (ujęcie ogólne) 34
3.1 Zastaw 34
3.1.1.Zastaw ogólny na rzeczach ruchomych 37
3.1.2. Zastaw na prawach 41
3.1.3. Zastaw rejestrowy 41
3.1.4. Zastaw ustawowy i skarbowy 44
3.2. Przewłaszczenie na zabezpieczenie 46
3.3. Kaucja 48
3.4. Blokada środków na rachunku bankowym 49
3.5. Hipoteka 50
Rozdział 4. Zabezpieczenia bankowe, stosowane w Banku Zachodnim WBK S.A. 53
4.1. Działalność kredytowa 53
4.2. Formy zabezpieczeń 58
Rozdział 5. Wybór formy zabezpieczenia 62
5.1. Kryteria przy wyborze formy zabezpieczenia 62
5.2. Metody kontroli ustanowionych zabezpieczeń 63
Zakończenie 66
Spis Literatury 68
Akty prawne 69
Wykaz załączników 71
Załączniki 72"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:14:17 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved