Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomowe



Wyniki | Ankiety

Głosów 17809
Umowy bankowe

Bankowość Anonymous napisał "Praca magisterska 97 stron
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Wstęp

Rozdział I. Działalność banków, a swoboda zawierania umów
1.1. Pojęcie i rola banków
1.2. Ewolucja bankowości i systemu bankowego w Polsce
1.3. Podstawy prawne
1.4. Nadzór bankowy
1.5. Rodzaje banków w Polsce

Rozdział II. Umowa bankowa - istota i zakres treści umowy
2.1. Definicja umowy bankowej i kredytowej
2.2. Forma umowy
2.3. Zawarcie i wykonanie umowy o kredyt
2.4. Wypowiedzenie umowy przez bank
2.5. Przywileje i obciążenia stron umowy

Rozdział III. Prawa i obowiązki stron umów bankowych
3.1. Prawa kredytobiorcy
3.2. Podstawowe obowiązki kredytobiorcy
3.3. Uprawnienia banku
3.3.1. Prawo do zwrotu od kredytobiorcy wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami i prowizją w umownych terminach spłaty
3.3.2. Możliwość żądania od kredytobiorcy informacji i dokumentów potrzebnych do oszacowania jego zdolności kredytowej
3.3.3. Możliwość wypowiedzenia umowy kredytowej w całości lub części
3.3.4. Prawo do kontroli zasad wykorzystania i spłaty kredytu
3.3.5. Prawo do wymiany między bankami informacji o wierzytelnościach, obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w którym jest to niezbędne do udzielenia kredytu

Rozdział IV. Zabezpieczenia umów bankowych
4.1 Poręczenie jako jeden ze sposobów zabezpieczenia umów bankowych
4.2 Gwarancja banku
4.3 Ubezpieczenie kredytu
4.4 Hipoteka
4.5 Przywłaszczenie
4.6 Zabezpieczenie rejestrowe – zastaw
4.7 Prawne formy zabezpieczenia kredytu

Rozdział V. Rola banków
5.1 Nadzór bankowy
5.2 Rola Narodowego Banku Polskiego

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:15:08 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 1
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved