Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza finansowa firmy Polcard w latach 2000-2004

Ekonomia Anonymous napisał "Praca magisterska - WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU.
Praca oceniona bardzo dobrze (5) w czerwcu 2006.

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ PIERWSZY 5
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ANALIZY FINANSOWEJ 5

1. Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 5
2. Rodzaje sporządzanych analiz finansowych 11
3. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie oraz metody ich badania 13
3.1 Bilans 16
3.2 Rachunek zysków i strat 21
3.3 Rachunek przepływów pieniężnych 24
3.4 Ogólna charakterystyka metod i organizacji analizy finansowej 28

ROZDZIAŁ DRUGI 38
CHARAKTERYSTYKA FIRMY POLCARD I JEJ OTOCZENIA 38

1. Historia rozwoju rynku płatności kartowych 38
2. Perspektywy rozwoju rynku płatności kartowych 41
3. Konkurencja na rynku kart płatniczych w Polsce 43
4. Uczestnicy rynku płatności kartowych 50
5. Charakterystyka PolCardu – lidera na rynku płatności kartowych 52

ROZDZIAŁ TRZECI 55
ANALIZA FINANSOWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁKI POLCARD S.A. 55

1. Etapy analizy finasowej 55
2. Analiza bilansu 57
3. Analiza rachunku zysków i strat 64
4. Analiza Przepływów Finansowych (Cash flow) 75
5. Analiza wskaŹnikowa 81

ROZDZIAŁ CZWARTY 90
WYKORZYSTANIE ANALIZY FINASOWEJ W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 90

1. Przewidywane zmiany w systemie prawnym funkcjonowania przedsiębiorstwa 90
2. Zmiany w zakresie i metodach analizy finansowej 96
3. Zmiany w strategii finansowej przedsiębiorstwa 113

ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI 124
LITERATURA 126
SPIS TABLIC 128
SPIS RYSUNKÓW 129
SPIS WYKRESÓW 130"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:32:27 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved