Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Rekultywacja terenów poprzemysłowych w przykładach

Ekologia Anonymous napisał "Jest to praca na obronę pracy na tytuł technika wyposażenie sanitarne budynków. A była broniona w Zespole Szkół Nr. 1 im. Ambrożego Towarnickiego Technikum Budowlane w Rzeszowie

I. Degradacja gleb
1.Wstęp
2. Pojęcie degradacji ochronny i rekultywacji gleb
3.Degradacja wywołana t. z. w zmęczeniem gleb. 4.Degradacja gleb spowodowana związkami chemicznymi i innymi substancjami toksycznymi. Skutki zdrowotne dla człowieka. 5.Ubytki gleb w wyniku wyłączenia produkcji rolniczej.
II. Przykłady rekultywacji terenów poprzemysłowych
1. Wstęp .
2.Klasyfikacja terenów zdegradowanych . 3.Biotechniczne zabiegi związane z rekultywacją terenów zdegradowanych.
4.Fizyczne i chemiczne procesy zachodzące przy tworzeniu gleb na terenach
zdegradowanych.
III. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo podziemne
1. Górnictwo węgla kamiennego :
a) Występowanie głęboko znajdujących się złóż
b) Charakterystyka zwałów
2. Rekultywacja zwałów węgla kamiennego
a) Rekultywacja techniczna
b) Rekultywacja biologiczna

IV. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo odkrywkowe
1. Wprowadzenie
2. Tereny zdegradowane przez górnictwo węgla brunatnego :
a) Występowanie
b) Charakterystyka utworów zwałowanych nadkładu
c) Sposób zwałowania nadkładu
d) Rekultywacja nieużytków :
- Właściwości materiału nadkładu
- Ustalenie sposobu formowania zwałów zewnętrznych i wewnętrznych
e) Ustalenie metod przekształcania w glebę surowego materiału ziemnego zalegającego na powierzchni zwału. 22
f) Zagospodarowanie terenów zdegradowanych przez eksploatacje węgla
brunatnego.

3. Tereny zdegradowane przez górnictwo siarki
a) Występowanie złóż siarki
b) Charakterystyka degradacji środowiska
c) Rekultywacja nieużytków
V. Oczyszczanie gruntów z zanieczyszczeń ropopochodnych w rafinerii
Czechowice Dziedzice.
1. Wprowadzenie
2. Zastosowanie technologii bioremediacji w Rafinerii
3. Cel pracy
4. Opis technologii
5. Kontrola procesu oczyszczania
6. Wyniki
7. Podsumowanie

VI. Problemy rekultywacji terenów poprzemysłowych zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi związanymi z produkcją środków ochronny roślin
1. Wprowadzenie
2. Składowisko zakładów chemicznych „Organika – Azot”
3. Stan zanieczyszczenia środowiska
4. Podsumowanie
VII. Rekultywacja zakłady chemiczne „Tarnowskie Góry”
1. Wprowadzenie
2. Prace rekultywacyjne
3. Stan środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych
4. Podsumowanie

VIII. Rekultywacja kopalni KWB Turów
1. Rekultywacja zwałowiska zewnętrznego
2. Rekultywacja podstawowa (techniczna)
3. Rekultywacja szczegółowa (biologiczna)
4. Oczyszczanie wód kopalnianych
a) Wstęp
b) Wody kopalniane
c) Wody opadowe sprowadzane ze zwałowiska zewnętrznego
d) Ścieki socjalno-bytowe z obiektów administracyjno-usługowych
IX. Kopalnia Siarki Machów Proces Rekultywacji

Wstęp:
1. Budowa warstwy izolacyjnej
2. Demontaż obiektów powierzchniowych – przygotowanie terenów do
rekultywacji
3. Rekultywacja terenów
4. Prace zabezpieczające oraz przedsięwzięcia zapobiegające zagrożeniom
dla środowiska
5. Projekty, dokumentacje, ekspertyzy i analizy
6. Napełnienie wyrobiska wodą z rzeki Wisły
Zagospodarowanie przestrzenne zbiornika machowskiego
1. Sposób likwidacji wyrobiska Kopalni Siarki Machów
2. Prognoza wody w zbiorniku
3. Zagospodarowanie skarp nawodnych zbiornika „Machów”
i terenów przyległych 1 zty likwidacji i zagospodarowania wyrobisk „Machów”
i „Piaseczno” oraz źródła finansowania

Praca zawiera zdjęcia i rysunki, tabelki i przepisy prawne dotyczącej rekultywacji technicznej"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:44:23 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.5
Głosów: 6


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved