Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Pozyskiwanie pracowników w nowoczesnych organizacjach

ZZL Anonymous napisał "Praca magisterska ( 127 stron )

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA w WARSZAWIE

WSTĘP

ROZDZIAŁ I ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI

1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
2. Cele zarządzania zasobami ludzkimi
3. Modele zarządzania potencjałem ludzkim
4. Elementy procesu zarządzania personelem

ROZDZIAŁ II REKRUTACJA INSTRUMENTEM PROCESU POZYSKIWANIA PRACOWNIKÓW

1. Tworzenie wizerunku kandydata na stanowisko
1.1. Analiza pracy
1.2. Opis pracy
1.3. Specyfika pracy
2. Rekrutacja właściwa
3. Źródła rekrutacji pracowników
3.1. Rekrutacja zewnętrzna
3.2. Rekrutacja wewnętrzna
3.3. Procedura rekrutacji wewnętrznej
3.4. Zalety i wady rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej personelu
4. Metody i formy rekrutacji oraz determinanty ich wyboru
5. Sposoby docierania do potencjalnych pracowników
6. Alternatywy rekrutacji w organizacjach

ROZDZIAŁ III SELEKCJA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

1. Istota selekcji
2. Metody selekcji
2.1. Rozmowa kwalifikacyjna
2.1.1. Pogłębiona rozmowa kwalifikacyjna
2.1.2. Błędy popełniane w ocenie kandydatów
2.2. Referencje
2.3. Badania testowe.
2.4. Bio - dane
2.5. Ośrodki oceny
2.6. Konkursy
2.7. Komputerowy system doboru kadr
2.8. Niekonwencjonalne metody sposobu doboru kadr.

ROZDZIAŁ IV METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH.

1. Cel badań
2. Problemy i hipotezy badawcze
3. Narzędzia badawcze
4. Teren badań i charakterystyka badanej zbiorowości

ROZDZIAŁ V REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH

1. Źródła pozyskiwania kandydatów w badanych agencjach rekrutacyjnych
2. Metody i narzędzia stosowane przy selekcji kandydatów na pracowników
2.1. Metody selekcji pracowników tymczasowych.
2.2. Metody selekcji pracowników niższego szczebla
2.3. Metody selekcji specjalistów i menedżerów średniego szczebla
2.4. Metody selekcji pracowników najwyższego szczebla.
3. Charakterystyka zleceniodawców agencji rekrutacyjnych
3.1. Branża firm zlecających usługi agencjom rekrutacyjnym
3.2. Wielkość firm korzystających z usług firm doradztwa personalnego
3.3 Profile rekrutacji agencji doradztwa personalnego.
3.4. Zapotrzebowanie na pracowników określonych działów.

PODSUMOWANIE.
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ RYSUNKÓW
WYKAZ WYKRESÓW
WYKAZ TABEL
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Profil osobowy kandydata
Załącznik 2. Kwestionariusz ankiety"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:51:13 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3.8
Głosów: 5


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved