Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Wykorzystywanie niektórych transakcji pochodnych w celu zarządzania ryzykiem

Bankowość Anonymous napisał "tytuł pracy: WYKORZYSTYWANIE NIEKTÓRYCH TRANSAKCJI POCHODNYCH W CELU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ BANKU

Praca magisterska obroniona na 5 w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna, stron 80, bibliografia 49 pozycji

WSTĘP

ROZDZIAŁ I: RYZYKO BANKOWE

1.1. Pojęcie i istota ryzyka
1.2. Rodzaje ryzyka bankowego
1.3. Czynniki wpływające na wzrost ryzyka
1.4. Kontrola ryzykiem zarządzanie ryzykiem banku
1.5. Cele zarządzania ryzykiem bankuanku

ROZDZIAŁ II : RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ BANKU

2.1. Istota i systematyka ryzyka stopy procentowej oraz czynniki wpływające na
kształtowanie się rynkowej stopy procentowej
2.1.1. Ryzyko stopy procentowej
2.1.2. Systematyka ryzyka stopy procentowej
2.1.3. Czynniki wpływające na kształtowanie się rynkowej stopy procentowej
2.2. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
2.2.1. Kontrola wewnętrzna
2.2.2. Metody pomiaru i monitorowania
2.2.2.1. Metoda luki
2.3.2.2. Metoda analizy czasu trwania – duration
2.3.2.3. Metoda badania elastyczności
2.3 Dyrektywy zarządzania ryzykiem stopy procentowej towarzyszące
transakcjom pochodnym zawieranym przez banki

ROZDZIAŁ III : ZABEZPIECZENIE RYZYKA STOPY PROCENTOWEJ BANKU ORAZ JEGO REDUKCJA PRZY UŻYCIU TRANSAKCJI TERMINOWYCH TYPU FRA I FINANCIAL FUTURES

3.1. Regulacje dotyczące transakcji pochodnych
3.1.1. Istota transakcji pochodnych
3.1.2. Klasyfikacja instrumentów pochodnych
3.1.3. Główne motywy wykorzystania instrumentów pochodnych oraz związane z
nimi ryzyko
3.2. Operacje Forward Rate agrement zabezpieczające ryzyko stopy procentowej
3.2.1. Unormowania dotyczące FRA
3.2.2. Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą FRA
3.2.3. Podsumowanie cech FRA oraz korzyści dotyczące z obrotu tymi kontraktami
3.3. Operacje Financial Futures zabezpieczające ryzyko stopy procentowej
3.3.1. Cechy oraz regulacje dotyczące kontraktów futures
3.3.2. Cena kontraktu terminowego futures
3.3.3. Procentowe transakcje futures
3.3.4. Porównanie kontraktów FRA i futures


ROZDZIAŁ IV: SWAPY IRS W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM STOPY PROCENTOWEJ BANKU

4.1 Regulacje dotyczące obrotu kontraktami swap i ich klasyfikacja
4.2. Sposoby kwotowa swapów procentowych
4.3 Swap IRS jako operacje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej banku
4.3.1. Swap kuponowy
4.3.2. Swap bazowy

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

1. Książki i artykuły
2. Strony internetowe

SPIS TABEL"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:51:33 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved