Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii
27-09-2012
· Rola położnej w zabiegu cesarskiego cięcia

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych – środki ochrony przed por

Inne - techniczne Anonymous napisał "Dyplomowa
OŚRODEK KSZTAŁCENIA WIELOZAWODOWEGO „ALFA” TECHNIKUM DLA DOROSŁYCH
W JĘDRZEJOWIE


1. Wstęp
2. Ogólne wiadomo¶ci o instalacjach elektrycznych
w obiektach mieszkalnych
2.1 Warunki pracy instalacji
2.2 Osprzęt instalacyjny
2.3 Dobór przekroju przewodów
2.4 Warunki techniczne jakim powinna odpowiadać instalacja
w obiektach budowlanych
2.5 Plan i schemat instalacji elektrycznej 2.6 Montaż instalacji elektrycznej
3. Dostosowanie instalacji elektrycznych w budynkach
mieszkalnych do wymagań norm w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
4. Podstawowe różnice pomiędzy dotychczasowymi przepisami
a wymaganiami PN/E-05009 w zakresie ochrony przed
porażeniem pr±dem elektrycznym
4.1 Różnice w słownictwie
4.2 Przewody czynne neutralne i ochronne
4.3 Poł±czenia wyrównawcze
5. ¦rodki ochrony przed porażeniem elektrycznym stosowane
w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych
5.1 Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpo¶rednim
i po¶rednim
5.2 Ochrona przed dotykiem bezpo¶rednim
5.3 Środki ochrony przed dotykiem po¶rednim
6. Dostosowanie ochrony w mieszkaniu i budynku mieszkalnym
do wymagań polskich norm
6.1 Dostosowanie instalacji w mieszkaniu
6.2 Dostosowanie instalacji w budynku mieszkalnym
6.3 Zasilanie budynków mieszkalnych
7. Bezpieczniki
7.1 Bezpieczniki instalacyjne
8. Wył±czniki różnicowe pr±dowe
8.1 Wył±czniki różnicowe pr±dowe F7-U .
8.2 W±skie wył±czniki różnicowo pr±dowe
8.3 Wył±czniki różnicowo pr±dowe nowej generacji .
9. Klasa ochronno¶ci
10. Pomiary sprawdzaj±ce w instalacjach elektrycznych
10.1 Sprawdzanie skuteczno¶ci uziemienia
11. Działanie pr±du na organizm ludzki
12. Wnioski"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 12:52:13 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 3
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved