Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomowe



Wyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza i ocena jakości usług w firmie przewozowej

Zarządzanie Anonymous napisał "magisterska, GWSH Katowice

ROZDZIAŁ I.
PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCE USŁUGI PRZEWOZU OSÓB – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
1. Przewóz osób jako element systemu transportowego
2. Proces uruchomienia firmy przewozowej – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i
finansowe
3. Prawa i obowiązki przewoźnika
4. Podstawowe problemy ekonomiki w przedsiębiorstwie przewozowym - rola organów
koordynujących na działalność w zakresie przewozu osób

ROZDZIAŁ II.
ZASOBY FIRMY PRZEWOZOWEJ JAKO PODSTAWOWY ELEMENT KONKURENCYJNOŚI
1. Zasoby rzeczowe przewoźnika
1.1. Infrastruktura transportu i technologie przewozu
1.2. Techniczne wyposażenie przewoźników a wygoda i komfort pasażerów
1.3. Aspekt ekologiczny w działalności przewoźnika – emisja spalin, certyfikat
EURO
2. Pracownicy firmy przewozowej – rola personelu w strategii działania firmy
2.1. Kwalifikacje zawodowe kierowców
2.2. Czas pracy kierowców – pojęcie, normy, rozliczanie
2.3. Obowiązki w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców– przyrządy techniczne

ROZDZIAŁ III.
POZOSTAŁE PRAKTYCZNE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI PRZEWOŹNIKA OSÓB
1. Rozrachunki publiczno-prawne przewoźnika
2. System ubezpieczeń w firmie przewozowej
3. Odpowiedzialność przewoźnika
4. Umowy międzynarodowe



ROZDZIAŁ IV. ANALIZA I OCENA JAKOŚCI USŁUG W FIRMIE PRZEWOZOWEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA „X”
1. Charakterystyka podmiotu badań
2. Cel i metodyka badań
3. Prezentacja wyników badania
4. Wnioski i zalecenia

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel"
Wysłano dnia 21-02-2007 o godz. 11:56:02 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved