Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Wpływ rodziny na proces rewalidacji osób niepełnosprawnych

Pedagogika heike napisał "Praca magisterska. Wyższa Szkoła Filozoficzno - Pedagogiczna "IGNATIANUM"

WSTĘP

I. Część: Analiza literatury przedmiotu.


1. Pojęcie i podział niepełnosprawności

1.1. Definicja niepełnosprawności fizycznej
1.2. Rozumienie istoty upośledzenia umysłowego
1.2.1. Podział upośledzeń umysłowych
1.3. Różnice historyczne w rozumieniu niepełnosprawności

2. Definicja rewalidacji

2.1. Historyczny zarys rewalidacji w Polsce
2.2. Rewalidacja osób z upośledzeniem umysłowym
2.3. Sposoby rewalidacji osób niepełnosprawnych fizycznie

3. Miejsce rodziny w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych

3.1. Współczesne rozumienie rodziny
3.1.1. Rodzina w nauczaniu Kościoła
3.2. Rodzina z dzieckiem dotkniętym niepełnosprawnością
3.3. Rodzina a zagadnienie rewalidacji osób niepełnosprawnych i upośledzonych
3.4. Rewalidacja osób z rodzin patologicznych
3.4.1. Pojęcie i rodzaje patologiiII. Część:

1. Metodologia badań
1.1. Cel badań
1.2. Problematyka badań i hipotezy badawcze
1.3. Dobór i charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych
1.4. Sposób interpretacji wyników badań
1.5. Organizacja przebiegu badań
1.6. Charakterystyka grupy badawczej

PODSUMOWANIE

Spis tabel i wykresów

Bibliografia

Aneks"
Wysłano dnia 06-07-2007 o godz. 14:39:03 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved