Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Dzieci trudne w szkole

Pedagogika Anonymous napisał "praca magisterska
Uniwersytet im.A.Mickiewicza w Poznaniu

wstęp
Rozdział I
Problematyka dziecka trudnego w szkole-przyczyny i przejawy zachowań odbiegających od normy społecznej
1Dziecko trudne i szkoła-zarys terminologii i problematyki
Problem dziecka trudnego w literaturze
Szkoła jako środowisko wychowawcze dzieci
2.Przejawy zachowań u dzieci sprawiających trudności
Nadpobudliwość i zahamowania psychoruchowe
Zachowania agresywne i kłamstwo
Ucieczki z domu
Niepowodzenia szkolne i wagary
Zachowania przestępcze
Alkoholizm
3.Przyczyny zachowań przejawianych przez dzieci trudne
Wpływ czynników biologicznych na zachowanie dzieci
Zadatki biologiczne i organiczne
Właściwości systemu nerwowego
Społeczne uwarunkowania zachowań dzieci trudnych
Niekorzystny wpływ środowiska rodzinnego
Niesprzyjające środowisko rówieśnicze
Środowisko szkolne oraz nieodpowiednie podejście wychowawcze nauczycieli
Rozdział II
Metodologia badań
Cel i przedmiot badań
Zmienne i ich wskaźniki
Metody i techniki badań
Charakterystyka terenu i organizacji badań
Rozdział III
Działania podejmowane przez szkołę w stosunku do dzieci trudnych
Organizowanie opieki oraz czasu wolnego uczniów
Pomoc dydaktyczno- wychowawcza uczniom
Współpraca szkoły z rodzicami
Rola nauczyciela w pracy z dzieckiem trudnym

Rozdział IV
Możliwości doskonalenia skuteczności działań profilaktyczno-wychowawczych wobec dzieci trudnych-wnioski i postulaty
Bibliografia
Aneksy
113 stron"
Wysłano dnia 02-10-2007 o godz. 09:34:22 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved