Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa ŁZG Łęczyca SA

Zarządzanie Anonymous napisał "praca magisterska

1. Wprowadzenie 4
2. Wybrane podstawy teoretyczne 5
2.1. Restrukturyzacja firmy 5
2.2. Budowanie strategii rozwoju firmy 14
2.2.1. Podstawowe etapy procesu zarządzania strategicznego 14
2.2.2. Podstawowe strategie rozwoju przedsiębiorstwa 19
2.3. Zarządzanie zmianami organizacyjnymi 26
2.3.1. Czynniki wpływające na zainicjowanie procesu zmian 27
2.3.2. Siedem kroków w kierunku zmiany 31
2.3.3. Wdrożenie 34
3. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 38
3.1. Prezentacja firmy 38
3.2. Struktura organizacyjna 39
3.3. Misja i cele firmy 40
4. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 43
4.1. Analiza makrootoczenia 43
4.2. Rynki zbytu 48
4.2.1. Rynek wydobywczy 48
4.2.2. Inne rynki krajowe 54
4.2.3. Eksport 55
4.3. Konkurencja 56
4.4. Analiza „pięciu sił” Portera 58
4.4.1. Groźba pojawienia się nowych producentów 58
4.4.2. Siła nacisku dostawców i odbiorców 60
4.4.3. Zagrożenie ze strony substytutów 60
4.4.4. Rywalizacja w ramach branży 61
5. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa 62
5.1. Produkty firmy i struktura sprzedaży 62
5.1.1. Systemy sortujące 62
5.1.2. Wagi samochodowe 63
5.1.3. Konstrukcje stalowe 63
5.1.4. Usługi 64
5.1.5. Struktura sprzedaży produktów 64
5.2. Analiza łańcucha wartości 66
5.2.1. Marketing 67
5.2.2. Zaopatrzenie i dystrybucja 67
5.2.3. Kontakty handlowe 68
5.2.4. Badania i rozwój 68
5.2.5. Technologia (środki trwałe) 68
5.2.6. Zasoby ludzkie 69
5.2.7. Zestawienie wyników i wnioski końcowe 69
5.3. Analiza portfelowa – macierz BCG 74
5.3.1. Wyznaczenie okresu do analizy 74
5.3.2. Definiowanie rynków 74
5.3.3. Definiowanie produktów 75
5.3.4. Określanie parametrów 76
5.3.5. Konstrukcja macierzy 77
5.3.6. Interpretacja uzyskanych wyników 79
5.3.7. Wnioski końcowe 83
5.4. Analiza TOWS/SWOT 85
5.4.1. TOWS 1 86
5.4.2. TOWS 2 87
5.4.3. TOWS 3 88
5.4.4. TOWS 4 89
5.4.5. SWOT 5 90
5.4.6. SWOT 6 91
5.4.7. SWOT 7 92
5.4.8. SWOT 8 93
5.4.9. Zestawienie zbiorcze 94
5.4.10. Interpretacja uzyskanych wyników 95
5.5. Analiza SPACE 96
5.5.1. Siła finansowa przedsiębiorstwa 97
5.5.2. Zdolność konkurencyjna przedsiębiorstwa i jego pozycja rynkowa 98
5.5.3. Atrakcyjność sektora branży, w której działa firma 100
5.5.4. Stabilność branży, w której firma funkcjonuje 101
5.5.5. Zestawienie zbiorcze 103
5.5.6. Interpretacja uzyskanych wyników 104
6. Ocena kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa 105
6.1. Wyniki finansowe w latach 1997-2002 105
6.2. Ocena rentowności 107
6.3. Ocena wykorzystania majątku 110
6.4. Ocena zadłużenia 117
6.5. Ocena płynności finansowej 119
6.6. Ocena przeprowadzonej restrukturyzacji 121
6.7. Podsumowanie 125
7. Wybór strategii rozwoju przedsiębiorstwa 127
7.1. Alternatywy strategiczne 127
7.2. Propozycja strategii 128
7.3. Plan sprzedaży 130
7.4. Program kosztów 135
7.5. Program inwestycyjny i zatrudnienia 139
7.6. Prognoza wyników finansowych 140
7.7. Źródła finansowania 144
7.8. Ocena przedstawionej propozycji 149
7.9. Podsumowanie 153
8. Podsumowanie pracy 155
9. Bibliografia 156
Załącznik 1: Schemat organizacyjny 158
Załącznik 2: Sprawozdania finansowe 159"
Wysłano dnia 02-10-2007 o godz. 09:48:31 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved