Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Kontratypy w polskim prawie karnym

Prawo Anonymous napisał "Praca licencjacka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Spis Treści

Wstęp

I rozdział: Pojęcie i ogólna charakterystyka kontratypów 9

II rozdział: Geneza kontratypów 15

III rozdział: Kontratypy ustawowe 17
3.1 Obrona konieczna
3.1.1 Definicja 17
3.1.2 Warunki 18
3.1.3 Dysproporcja miedzy dobrem zaatakowanym przez napastnika
a dobrem naruszonym w wyniku stosowania obrony 20
3.1.4 Obrona przed zamachem sprowokowanym przez
broniącego się 21
3.1.5 Prawo uczestnika bójki do obrony koniecznej przed
zamachem 21
3.1.6 Przekroczenie granic 22
3.2 Stan wyższej konieczności
3.2.1 Definicja 23
3.2.2 Stan wyższej konieczności a obrona konieczna 23
3.2.3 Uwarunkowania historyczne stanu wyższej konieczności 24
3.2.4 Bezpośrednie niebezpieczeństwo 25
3.2.5 Proporcja miedzy dobrem ratowanym i poświęconym 26
3.2.6 Stan wyższej konieczności a zasada subsydiarności 26
3.2.7 Celowość działania 27
3.2.8 Konsekwencje stanu wyższej konieczności 27
3.2.9 Działanie zawinione a stan wyższej konieczności 28
3.2.10 Wyłączenie stanu wyższej konieczności 29
3.2.11 Przekroczenie granic 29
3.3 Dopuszczalne ryzyko
3.3.1 Definicja i uwarunkowania prawne 30
3.3.2 Znamiona dopuszczalnego ryzyka 32
3.3.3 Ryzyko nowatorstwa 32
3.4 Rozkaz przełożonego
3.4.1 Uwarunkowania prawne 33
3.5 Ostateczna potrzeba w wojsku
3.5.1 Definicja 35
3.5.2 Znamiona działania i przekroczenie granic ostatecznej
potrzeby 35
3.6 Dozwolona samopomoc
3.6.1 Definicja 36
3.6.2 Formy samopomocy 37

IV rozdział: Kontratypy pozaustawowe 38
4.1 Zabiegi lecznicze
4.1.1 Definicja i warunki 38
4.1.2 Warunki legalności aborcji 39
4.2 Zgoda pokrzywdzonego
4.2.1 Definicja 40
4.2.2 Warunki 41
4.3 Ryzyko sportowe
4.3.1 Definicja 41
4.3.2 Warunki 41
4.4 Karcenie wychowawcze
4.4.1 Definicja 42
4.4.2 Warunki 43
4.5 Działanie w granicach praw i obowiązków
4.5.1 Definicja 44
4.5.2 Warunki 45
4.6 Kontratypy zwyczajowe
4.6.1 Zwyczaj a przestępność czynu 45

Zakończenie i wnioski 47

Streszczenie w języku angielskim 48

Wykaz literatury 49"
Wysłano dnia 29-10-2007 o godz. 08:51:43 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved