Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Istota konfliktu oraz kierowanie nim w organizacji

Zarządzanie Anonymous napisał "praca magisterska
broniona na Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu

ISTOTA KONFLIKTU W ORGANIZACJI
ORAZ KIEROWANIE NIM.SPIS TREŚCI
WSTĘP
CZĘŚĆ I: KONFLIKT W ŚWIETLE LITERATURY
1. Istota konfliktu
1.1. Zmieniające się poglądy na konflikt
1.2. Dawne i współczesne poglądy na konflikt
1.3. Rodzaje konfliktów
1.4. Konflikt funkcjonalny i dysfunkcjonalny
1.5. Źródła konfliktów w organizacji
1.6. Dynamika i konsekwencje konfliktu w organizacji
1.7. Konsekwencje funkcjonalne i dysfunkcjonalne
1.8. Konflikt interpersonalny a międzygrupowy
2. Metody kierowania konfliktem
2.1. Style kierowania konfliktem w organizacji
2.2. Tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów
2.3. Nowoczesne metody kierowania konfliktem w organizacji
CZĘŚĆ II: PROBLEMATYKA METODOLOGICZNA PRACY
1. Cel badań, przedmiot, problemy
2. Użyte metody, techniki i narzędzia badań
3. Charakterystyka badanej populacji
CZĘŚĆ III: KONFLIKT W ORGANIZACJI W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
1. Konflikt w zależności od zajmowanego stanowiska w grupie zawodowej
2. Wyniki badań odnośnie reakcji na sytuacje konfliktowe
3. Częstotliwość i źródła sytuacji spornych w stosunku do ankietowanych
3. Wnioski z badań
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL I RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI"
Wysłano dnia 12-11-2007 o godz. 09:10:57 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved