Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Promocja zagranicznej turystyki przyjazdowej na przykładzie Beskidu Śląskiego

Turystyka Anonymous napisał "Praca magisterska, Akademia Ekonomiczna Kraków, obrona: kwiecień 2007, praca: bdb

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. ZNACZENIE SEKTORA TURYSTYCZNEGO DLA GOSPODARKI
1. Podstawowe pojęcia z dziedziny turystyki
1.1. Pojęcie turystyki i turysty
1.2. Pojęcie przemysłu turystycznego i gospodarki turystycznej
1.3. Pojęcie ruchu turystycznego i jego rodzaje
2. Funkcje turystyki
3. Czynniki rozwoju turystyki
4. Wpływ rozwoju turystyki na gospodarkę narodową
ROZDZIAŁ II . TURYSTYKA PRZYJAZDOWA DO POLSKI
1. Rys historyczny rozwoju turystyki w Polsce
2. Ogólna charakterystyka walorów turystycznych Polski
3. Regiony turystyczne w Polsce
3.1. Region Wybrzeża Morza Bałtyckiego
3.2. Region Pojezierza Pomorskiego
3.4. Region Pojezierza Wielkopolskiego
3.5. Region Wyżyny Małopolskiej
3.6. Region Sudetów
3.7. Region Karpat.
4. Ruch turystyczny w Polsce
ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH
1. Międzynarodowe organizacje turystyczne
2. Polityka turystyczna w krajach europejskich
3. Organizacja turystyki w Polsce
3.1. Centralna administracja rządowa
3.2. Organizacja i zadania samorządu terytorialnego
3.3. Euroregiony
3.4. Specjalistyczne Organizacje Turystyczne
3.5. Inne organizacje i stowarzyszenia branżowe w turystyce
4. Działalność promocyjna Polskiej Organizacji Turystycznej
4.1 Wydawnictwa i materiały promocyjne
4.2. Imprezy targowo-wystawiennicze
4.3. Public relations
4.4. Reklama w mediach
4.5. Warsztaty robocze, seminaria i prezentacje
4.6. Informacja turystyczna
4.7. Hasła i slogany reklamowe
ROZDZIAŁ IV. PROMOCJA REGIONU BESKIDU ŚLĄSKIEGO
1. Ogólna charakterystyka Beskidu Śląskiego
1.1. Charakterystyka głównych miejscowości turystycznych regionu
2. Zagospodarowanie turystyczne regionu
2.1 Baza noclegowa Beskidu Śląskiego
2.2 Baza gastronomiczna Beskidu Śląskiego
3. Formy turystyki przyjazdowej
3.1. Turystyka piesza
3.2. Turystyka jeździecka
3.3. Turystyka narciarska
3.4. Turystyka rowerowa
3.5. Turystyka lecznicza
3.6. Turystyka biznesowa
4. Turystyka przyjazdowa jako efekt promocji regionu
4.1. Promocja Beskidu Śląskiego za granicą
4.1.1. Wydawnictwa i materiały promujące Beskid Śląski
4.1.2. Study Tour w Beskidzie Śląskim
4.1.3. Targi Turystyczne promujące Beskid Śląski
4.1.4. Informacja turystyczna.
4.2. Ruch turystyczny w Beskidzie Śląskim
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
I. Pozycje zwarte
II. Artykuły z czasopism
III. Strony internetowe
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW
Praca liczy 107 stron"
Wysłano dnia 20-11-2007 o godz. 09:26:24 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 4
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved