Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Działalność edukacyjna Policji

Pedagogika Anonymous napisał "praca licencjacka, Uniwesrsytet Gdański

Wstęp 1
1.Edukacja pozaszkolna dziecka i jej formy 3
1.1. Wyjaśnienia terminologiczne 3
1.2.Placówki organizujące zajęcia pozaszkolne 4
1.3.Cele, zadania i funkcje placówek pozaszkolnych 10
1.4.Formy organizacyjne pracy pozaszkolnej 20
1.5. Zmiany w działalności placówek wychowania pozaszkolnego 25
2.Policyjny program edukacyjny POPO 28
2.1.Cele, koszty i efekty realizacji policyjnego programu edukacyjnego POPO 28
2.2. Najważniejsze fakty dotyczące programu POPO 30
2.2. Najważniejsze fakty dotyczące programu POPO 30
3.Metodologiczne aspekty badań własnych 38
3.1. Podejście ilościowe i jakościowe w badaniach pedagogicznych 38
3.2.Cele i przedmiot badań własnych 52
3.3 Problemy i hipotezy w badaniach własnych 53
3.4.Metoda, technika i narzędzia badawcze 61
3.5.Opis miejsca badań i badanej populacji 66
3.6. Przebieg badań 67
4.Działalność edukacyjna gdańskiej policji przy zastosowaniu programu POPO w świetle badań własnych 69
4.1. Działalność edukacyjna gdańskiej policji przy zastosowaniu programu POPO 69
4.2. Odbiór programu POPO przez uczniów klas początkujących 72
Podsumowanie wyników badań i zakończenie 73
Bibliografia 75"
Wysłano dnia 28-11-2007 o godz. 08:16:40 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved