Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Operacje otwartego rynku jako instrument polityki pieniężnej banku centralnego

Bankowość Anonymous napisał "magisterska, SGH Warszawa

Spis treści: Str.

Wstęp 3
I Istota pieniądza i polityki pieniężnej 5
1.1. Pojęcie pieniądza 5
1.2. Banki i bank centralny 11
1.2.1. Pojęcie banku i status 11
1.2.2. Nadzór bankowy 14
1.2.3. Zadania i funkcje banku centralnego 16
1.3. Cele i strategie polityki pieniężnej banku centralnego 19
II Podstawowe instrumenty polityki pieniężnej – ogólna charakterystyka 24
2.1 Definicja instrumentów polityki pieniężnej 24
2.2 Stopa procentowa 25
2.3 Rezerwa obowiązkowa 28
2.4 Operacje depozytowo-kredytowe 33
III Operacje otwartego rynku jako instrument polityki pieniężnej 39
3.1 Istota i podział operacji otwartego rynku 39
3.1.1. Ogólna charakterystyka 39
3.1.2. Operacje bezwarunkowe a operacje warunkowe 48
3.2 Rola operacji otwartego rynku w absorpcji nadpłynności 53
3.3 Operacje otwartego rynku a wysokość stóp procentowych 59
3.3.1. Mechanizm oddziaływania operacji otwartego rynku na stopy procentowe.59
3.3.2. Operacje otwartego rynku a krzywa dochodowości 60
3.4. Wpływ operacji otwartego rynku na kurs walutowy 62
3.4.1. Interwencje banku centralnego na rynku walutowym 62
3.4.2 Operacje SWAP 63
IV Operacje otwartego rynku a realizacja założeń polityki pieniężnej w latach 2000-2005 67
4.1. Założenia polityki pieniężnej w latach 2000-2005 67
4.1.1. Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003 67
4.1.2. Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku 78
4.2. Operacje otwartego rynku na tle płynności sektora bankowego 84
4.3. Zmiany w instrumentarium Narodowego Banku Polskiego na tle standardów eurosystemu 95
Zakończenie 103Bibliografia 105
Spis tabel i wykresów 108"
Wysłano dnia 03-12-2007 o godz. 08:54:13 przez prace dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved