Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
PROCES WDROŻENIA SYSTEMU TETA CONTROLLING W FIRMIE XYZ S.A.

Ekonomia Anonymous napisał "
praca magisterska, kliknij 'czytaj wiecej', aby przeczytac wstep

Spis treści

Wstęp 4
I Rozdział. Controlling w ujęciu teoretycznym 6
1.1. Geneza i rozwój koncepcji controllingu 6
1.2. Idea controllingu w przedsiębiorstwie 8
1.2.1. Pojęcie i cechy controllingu 8
1.2.2. Funkcje i zadania controllingu 10
1.2.3. Zadania controllera 14
1.2.4. Controlling a zarządzanie 17
1.3. Kryteria systematyzacji controllingu 19
1.4. Wymagania związane z wdrożeniem systemu controllingu 21
1.5. Informatyzacja controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie 25
II Rozdział. Korzenie i rozwój informatycznych systemów controllingowych 30
2.1. Przesłanki informatyzacji przedsiębiorstwa 30
2.2. Charakterystyka zintegrowanego systemu informatycznego 32
2.2.1. EAI - Korporacyjna Integracja Aplikacji 32
2.2.2. Middleware – oprogramowanie pośredniczące 37
2.2.3. SOA – architektura zorientowana na usługi 39
2.2.4. BPM – zarządzanie procesami biznesowymi 41
III Rozdział. Wdrożenie systemu TETA Controlling w firmie XYZ S.A. 47
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ S.A. 47
3.1.1. Historia powstania firmy 47
3.1.2. Profil działalności spółki 48
3.1.3. Struktura organizacyjna 48
3.2. Ustalenie wymagań względem systemu informatycznego w firmie 49
3.2.1. Kryteria wyboru systemu 49
3.2.2. Krótka charakterystyka firmy TETA S.A i produktu TETA Controlling 51
3.2.2.1. Historia powstania, przedmiot działalności i misja firmy TETA S.A. 51
3.2.2.2. Charakterystyka produktu TETA Controlling 53
3.2.3. Negocjacje i formułowanie umów 56
3.3. Prace przedwdrożeniowe 57
3.3.4. Audyt stanu obecnego 57
3.3.5. Modelowanie projektu docelowego 60
3.4. Wdrożenie systemu 68
3.4.1. Parametryzacja i modyfikacja systemu oraz szkolenia 68
3.4.2. Procesy realizowane w aplikacji TETA Controlling 68
3.4.2.1. Proces zasilania hurtowni 68
3.4.2.2. Proces planowania 70
3.4.2.3. Proces analiz 73
3.4.2.4. Proces raportowania 78
3.4.2.5. Proces pulpit menedżera 82
3.4.3. Start produkcyjny i asysta uruchomieniowa 84
3.4.4. Opieka autorska – upgradowa 86
3.5. Uzyskane i spodziewane efekty wdrożenia 86
Podsumowanie 89
Literatura 91
Spis tabel 94
Spis rysunków 95
Spis załączników 96
Załączniki 97

Wstęp

W ostatnich latach w warunkach funkcjonowania polskich przedsiębiorstw nastąpiły istotne przeobrażenia. Zmiany te są związane głównie z wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej, jak również z wyraźnym wzrostem działania konkurencji. W celu przystosowania się do funkcjonowania w wysoce zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu, przedsiębiorstwa poszukują nowych i skutecznych systemów zarządzania, usprawniających przebieg zachodzących w nich procesów gospodarczych.
Ewolucja gospodarki w stronę konsumenta stworzyła konieczność bardziej kompleksowego systemu zarządzania, stawiając przed podmiotem gospodarczym wyższe wymagania w zakresie planowania, koordynacji działań, kontroli oraz informacji. Doświadczenia gospodarki amerykańskiej, czy też krajów zachodnioeuropejskich wskazują, że pomocnym narzędziem dla realizacji tych zadań jest controlling, który jako wielofunkcyjny instrument zarządzania stwarza nowe możliwości dla rozwiązywania wielu złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Controlling jest sposobem myślenia i działania realizowanym przez współpracujące ze sobą jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa.
Celem niniejszej pracy jest prezentacja procesu wdrożenia systemu wspomagającego controlling, jako jednej z nowoczesnych metod zarządzania.
W rozdziale pierwszym zdefiniowano pojęcie controllingu, a także pokazano podstawowe jego funkcje oraz systematyzację. Zwrócono uwagę na obowiązki i wymagania w stosunku do osoby pełniącej funkcję Controllera w organizacji. Przedstawiono również różnicę pomiędzy controllingiem a zarządzaniem. Omówiono proces wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie, jego reguły i zasady, konieczność restrukturyzacji, a także zmiany mentalności pracowników. Omówione zostały wstępnie informatyczne narzędzia wspomagające controlling oraz ich cechy charakterystyczne.

.....

"
Wysłano dnia 28-02-2012 o godz. 09:25:13 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved