Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Warianty ustalania rachunku zysków i strat

Rachunkowość Anonymous napisał "
Praca magisterska. Ma 84 strony.


WPROWADZENIE 4
1. STRUKTURA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 6
1.1. Istota i cechy rachunku zysków i strat 6
1.2. Wersje sprawozdawcze rachunku zysków i strat 14
1.3. Jednostkowy rachunek zysków i strat w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 21
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM 30
2.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 31
2.2. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 33
2.2.1. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 33
2.2.2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 37
2.3. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39
2.4. Koszty sprzedaży 39
2.5. Koszty ogólnego zarządu 40
3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE PORÓWNAWCZYM 42
3.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 43
3.2. Koszty działalności operacyjnej 43
3.2.1. Amortyzacja 44
3.2.2. Zużycie materiałów i energii 47
3.2.3. Usługi obce 51
3.2.4. Podatki i opłaty 52
3.2.5. Wynagrodzenia 53
3.2.6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 53
3.2.7. Pozostałe koszty rodzajowe 54
3.2.8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54
3.3. Zmiana stanu produktów 55
3.4. Obroty wewnętrzne 61
4. ANALIZA OPISOWA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT W WARIANCIE KALKULACYJNYM I PORÓWNAWCZYM 65
4.1. Zysk (strata) ze sprzedaży 65
4.2. Pozostałe przychody operacyjne 65
4.3. Pozostałe koszty operacyjne 69
4.4. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 71
4.5. Przychody finansowe 72
4.6. Koszty finansowe 74
4.7. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 77
4.8. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 77
4.9. Zysk (strata) brutto 78
4.10. Podatek dochodowy 78
4.11. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 80
4.12. Zysk (strata) netto 80
PODSUMOWANIE 81
LITERATURA 82
SPIS TABLIC I RYSUNKÓW 84"
Wysłano dnia 19-03-2012 o godz. 14:33:56 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved