Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych PZU S.A. oraz ING

Bankowość Anonymous napisał "
Praca magisterska: llość stron 100, czcionka Times new Roman 12, bibliografia: 40 pozycji, wykresy: 43, tabele: 12.Wstęp  2
Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące funduszy inwestycyjnych   4
1.1    Istota działalności operacyjnej funduszu inwestycyjnego   4
1.2    Ramy inwestycyjne funduszy zbiorowego lokowania w Polsce  8
1.3    Lokowanie środków w fundusz inwestycyjny  9
1.4    Podział funduszy inwestycyjnych według kryterium dokonywanych lokat  10
1.5    Fundusze inwestycyjne w Polsce i na świecie  12
1.6    Formy prawne funduszy inwestycyjnych  28
Rozdział II. Fundusz inwestycyjny na rynku finansowym    31
2.1    Kierunki lokat funduszu inwestycyjnego na rynku finansowym   31
2.2    Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego   33
2.3    Aktywność funduszy inwestycyjnych na rynku kapitałowym                w Polsce  36
2.3.1    Podstawowe zasady polskiego rynku publicznego  36
2.3.2    Podstawowe instytucje rynku publicznego w Polsce  38
2.3.3    Giełdowy rynek publiczny w Polsce  40
2.3.4    Pozagiełdowy rynek publiczny w Polsce  42
Rozdział III. Fundusze inwestycyjne TFI PZU S.A. oraz ING TFI S.A. 43
3.1 Ogólna charakterystyka TFI PZU S.A. 43
3.1.1 Fundusze inwestycyjne oferowane przez TFI PZU S.A. 44
3.2 ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 59
3.2.1 Fundusze inwestycyjne należące do ING TFI S.A. 61
Rozdział IV. Porównanie wyników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI PZU S.A. oraz ING  TFI S.A. 77
4.1 Fundusze rynku pieniężnego   77
4.2 Fundusze papierów dłużnych  80
4.3 Fundusze stabilnego wzrostu  82
4.4 Fundusze zrównoważone  85
4.5 Fundusze akcji 88
4.6 Fundusze ochrony kapitału  91
Podsumowanie i wnioski końcowe   93
Spis rysunków i tabel   95
Bibliografia   98"
Wysłano dnia 29-03-2012 o godz. 09:34:49 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 2


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
Powiązane tematy

Ekonomia

 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved