Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Przestepczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

Prawo Anonymous napisał "Sprzedam bdb pracę mgr (120 stron) - Przestępczość zorganizowana w Polsce i metody jej zwalczania

1. ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE    4
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA    4
1.2. UZASADNIENIE WYBORU TEMATU    6
2. POJĘCIE I GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    8
2.1. DEFINICJA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    8
2.1.1. UWAGI WSTĘPNE    8
2.1.2. PRAWNE DEFINICJE POJĘCIA    9
2.1.3. NAUKOWE UJĘCIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    12
2.2. GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ. RYS HISTORYCZNY    15
2.2.1. UWAGI WSTĘPNE    15
2.2.2. POCZĄTKI PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ NA PRZYKŁADZIE MAFII SYCYLIJSKIEJ    16
2.2.3. ROZWÓJ ZJAWISKA NA PRZYKŁADZIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH    21
3. PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W POLSCE    26
3.1. UWAGI WSTĘPNE    26
3.2. GENEZA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W POLSCE    26
3.3. CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ GRUPY PRZESTĘPCZEJ    31
3.4. KATEGORIE DZIAŁAŃ POLSKICH ZORGANIZOWANYCH GRUP PRZESTĘPCZYCH    35
4. ROZWIĄZANIA PRAWNE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ    41
4.1. UWAGI WSTĘPNE    41
4.2. PRZEPISY CZĘŚCI SZCZEGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO ORAZ INNYCH USTAW STOSOWANE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ    42
4.2.1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO Z ART. 258 K.K. – UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ LUB ZWIĄZKU PRZESTĘPNYM    42
4.2.2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA ZA PRZESTĘPSTWO PRANIA PIENIĘDZY OKREŚLONE W ART. 299 K.K.    46
4.2.3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NA PODSTAWIE USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII    49
4.3. PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ W CZĘŚCI OGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO    50
4.3.1. NADZWYCZAJNE OBOSTRZENIE KARY    50
4.3.2. MAŁY ŚWIADEK KORONNY I PRZEPISY POKREWNE    52
4.3.3. OBLIGATORYJNY PRZEPADEK OSIĄGNIĘTEJ Z POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ LUB JEJ RÓWNOWARTOŚCI    55
4.4. WYBRANE PRZEPISY CZĘŚCI OGÓLNEJ I SZCZEGÓLNEJ KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO MOGĄCE MIEĆ ZASTOSOWANIE W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ    57
4.4.1. ŚRODKI KARNE ZA PRZESTĘPSTWA LUB WYKROCZENIA SKARBOWE    57
4.4.2. NADZWYCZAJNE ZŁAGODZENIE I OBOSTRZENIE KARY    60
4.4.3. WYBRANE TYPY PRZESTĘPSTW I WYKROCZEŃ PODATKOWYCH Z KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO MOGĄCE SŁUŻYĆ PRZECIWDZIAŁANIU PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    63
4.4.3.1. Uchylanie się od opodatkowania (art. 54)    63
4.4.3.2. Firmanctwo (art. 55)    63
4.4.3.3. Oszustwo podatkowe (art. 56)    64
4.4.3.4. Wyłudzanie zwrotu podatku (art. 76)    64
4.4.3.5. Wprowadzanie wyrobów akcyzowych bez znaku akcyzy (art. 63)    65

4.4.3.6. Paserstwo akcyzowe (art. 65)    66
4.4.3.7. Fałszowanie znaków akcyzy (art. 67)    67
4.4.3.8. Zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego (art. 73a) w kontekście walki z tzw. mafią paliwową    68
4.5. WYBRANE PROCESOWE I POZAPROCESOWE METODY PRZECIWDZIAŁANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ. NOWE ROZWIĄZANIA    69
4.5.1. ŚWIADEK KORONNY    69
4.5.2. ŚWIADEK INCOGNITO    72
4.5.3. PROCESOWA I POZAPROCESOWA KONTROLA I UTRWALANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH    75
4.5.4. INFILTRACJA, CZYLI DZIAŁANIE POD PRZYKRYCIEM    78
4.5.5. ZAKUP KONTROLOWANY, PRZESYŁKA NIEJAWNIE NADZOROWANA ORAZ PROWOKACJA POLICYJNA W POSTACI ŁAPÓWKI KONTROLOWANEJ    79
4.6. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ    81
4.6.1. WSPÓŁPRACA W RAMACH ONZ    81
4.6.2. WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA. III FILAR    83
5. SŁUŻBY POWOŁANE DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ    85
5.1. UWAGI WSTĘPNE    85
5.2. SŁUŻBY KRAJOWE    85
5.2.1. POLICJA    85
5.2.2. PROKURATURA    90
5.2.3. CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE    93
5.2.4. AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO    97
5.2.5. AGENCJA WYWIADU    99
5.2.6. SŁUŻBY CELNE I STRAŻ GRANICZNA    100
5.2.7. ŻANDARMERIA WOJSKOWA    102
5.2.8. SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO. PROBLEM BYŁYCH WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH    103
5.3. SŁUŻBY ZAGRANICZNE    108
5.3.1. INTERPOL    108
5.3.2. EUROPOL - EUROPEJSKI URZĄD POLICJI    110
6. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE    112
6.1. PODSUMOWANIE USTALEŃ    112
6.2. PROJEKCJA ROZWIĄZAŃ    114
7. BIBLIOGRAFIA    117
7.1. LITERATURA    117
7.2. INFORMACJE I PUBLIKACJE POCHODZĄCE ZE STRON INTERNETOWYCH    119
7.3. WYKORZYSTANE AKTY PRAWNE    121
7.4. ORZECZNICTWO    122

"
Wysłano dnia 03-04-2012 o godz. 10:35:08 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved