Menu
Szukaj


Starsze prace
27-05-2013
· Mechanizmy władzy i kontroli w kontekście rozwoju filozofii
26-03-2013
· Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście członkostwa w UE
· Motywowanie pracowników jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi w przedsięb.
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17807
Podobne serwisy
Wpływ sytuacji gospodarczej na finanse firm deweloperskich w latach 2005-2009

Ekonomia Anonymous napisał "praca magisterska na 115 stron

WSTĘP  4
ROZDZIAŁ 1 FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODARCZEGO W POLSCE  6
1.1.         Istota gospodarki 6
1.2.         Gospodarka a funkcjonowanie przedsiębiorstw   10
1.2.1.      Pojęcie przedsiębiorstwa  10
1.2.2.      Rodzaje przedsiębiorstw   12
1.2.3.      Struktury organizacyjne przedsiębiorstw   17
1.3.         Czynniki wpływające na sytuację przedsiębiorstwa  23
1.4.         Wahania koniunkturalne w gospodarce  30
1.5.         Ocena sytuacji gospodarczej oraz prognozy zmian  35
ROZDZIAŁ 2 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI I GŁÓWNE ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO   44
2.1. Istota rachunkowości finansowej 44
2.2. Elementy sprawozdania finansowego  45
2.3. Bilans  47
2.3.1. Aktywa  48 2.3.2. Pasywa  53
2.4. Rachunek zysków i strat 55
2.4.1. Przychody  57
2.4.2. Koszty  58
2.4.3.  Ustalenie wyniku finansowego  59
2.4.4.  Podział wyniku finansowego  63
4.5. Rachunek przepływów pieniężnych  64
ROZDZIAŁ 3 OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWO - FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH   70
3.1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw   71
3.2. Sytuacja majątkowa przedsiębiorstw   73
3.3. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw   84
3.4. Sytuacji płynnościowa przedsiębiorstw   88
3.5. Zmiany sytuacji gospodarczej a zmiany finansów przedsiębiorstw   97
3.6. Prognozy na przyszłość  103
3.7. Praktyczne możliwości wykorzystania uzyskanych wyników   105
ZAKOŃCZENIE  108
BIBLIOGRAFIA   109
SPIS RYSUNKÓW    112
SPIS TREŚCI 114"
Wysłano dnia 12-04-2012 o godz. 12:36:56 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved