Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Działalność marketingowa na przykładzie Hotelu XXX

Marketing Anonymous napisał "Działalność marketingowa na przykładzie Hotelu XXX

WSTĘP

Rozdział 1

CHARAKTERYSTYKA GMINY XXX I MIEJSCOWOŚCI XXX

1.1. Historia miejscowości i Gminy 
1.2. Położenie i obszar 
1.3. Ludność
1.4. Walory rekreacyjne miejscowości i Gminy
1.5.Infrastruktura techniczna
1.6. Infrastruktura społeczna
1.6.1. Oświata
1.6.2. Opieka zdrowotna
1.6.3. Pomoc społeczna
1.6.4. Kultura i sport

Rozdział 2

CHARAKTERYSTYKA HOTELU

2.1. Historia powstania Hotelu
2.2. Kierunki działalności Hotele
2.3. Cele Hotelu
2.4. Lokalizacja
2.5. Walory Hotelu

Rozdział 3

ANALIZA STOSOWANEGO MARKETINGU MIX W HOTELU

3.1. Zastosowanie marketingu mix w Hotelu
3.1.1. Produkt
3.1.2. Cena
3.1.3. Dystrybucja i promocja
3.1.4. Personel
3.2. Analiza SWOT
3.3. Analiza Pięciu Sił Portera
3.4. Analiza kluczowych czynników sukcesu

Rozdział 4

WIZERUNEK DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH W OCZACH KLIENTÓW
HOTELU W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

4.1. Cel badań
4.2. Problem badawczy
4.3. Hipoteza
4.4. Dobór próby
4.5. Metody i instrumenty pomiarowe
4.6. Opracowanie danych
4.7. Wnioski z przeprowadzonych badań
ZAKOŃCZENIE
BIBIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS MAP
SPIS RYSUNKÓW
ZAŁĄCZNIKI

"
Wysłano dnia 30-04-2012 o godz. 13:56:07 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 5
Głosów: 1


Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved