Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
26-03-2013
· Partnerstwo wschodnie - relacje UE z Ukrainą
11-03-2013
· Prawo autorskie
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zarządzanie Anonymous napisał "Celem pracy jest pokazanie jak turystyka wpływa na rozwój gminy oraz w jaki sposób organy samorządu gminnego mogą wpływać na rozwój turystyki w regionie.

Wstęp
1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój
1.1. Historia gminy
1.2. Ogólna charakterystyka gminy
1.3. Budżet gminy
1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka
1.5. Infrastruktura techniczna
1.6. Ochrona zdrowia, pomoc społeczna i bezpieczeństwo publiczne
1.7. Oświata i kultura
1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne
2. Gmina, jej funkcjonowanie I sposoby finansowania inwestycji
2.1.Samorząd gminny I jego zadania
2.2.Struktura administracyjna Urzędu Gminy Busko-Zdrój
2.3. Sposoby finansowania inwestycji
2.4. Zagraniczne źródła finansowania inwestycji gminnych
3. Plany rozwojowe Miasta i Gminy Busko-Zdrój
3.1. Misja, wizja oraz cele strategiczne
3.2.Analiza SWOT
3.3. Program Rozwoju Lokalnego Gminy
4. Strategia Rozwoju
4.1. Funkcjonowanie strategii oraz źródła jej finansowania
4.2. Rozwój turystyki
4.3. Analiza porównawcza wskaźników realizacji strategii
4.4. Szanse rozwojowe gminy
Zakończenie
Spis wykorzystanych źródeł i opracowań
Spis ilustracji i wykresów
Spis tabelCelem pracy jest pokazanie jak turystyka wpływa na rozwój gminy oraz w jaki sposób organy samorządu gminnego mogą wpływać na rozwój turystyki w regionie, między innymi poprzez prawidłowe ujęcie tej kwestii w swojej strategii. Problem ten opisany został na przykładzie Miasta i Gminy Busko-Zdrój, która z uwagi na posiadany przez siebie status uzdrowiska zmuszona jest poszukiwać innych kierunków rozwoju niż przemysł czy produkcja. Poniższa praca zawiera opis aktualnej sytuacji społeczno - ekonomicznej występującej w gminie Busko-Zdrój. Przy tym ukazuje również w czym tkwi jej potencjał, który musi ona wykorzystać i ciągle rozwijać, aby odnieść przewagę na rynku uzdrowiskowym, na którym konkuruje z innymi gminami o potencjalnych klientów. Niniejsza praca opracowana została przede wszystkim w oparciu o różnego rodzaju dokumenty gminne, a w szczególności o jej statut, strategię rozwoju regionalnego oraz dokumenty z monitoringu strategii. Źródłem informacji dotyczących ogólnych zasad funkcjonowania gminy była literatura przedmiotu, która dość obszernie opisuje ten problem, co może być dowodem na to, jak bardzo aktualny jest w dzisiejszych czasach zarówno temat sprawnego zarządzania gminą, jak też wspierania turystyki regionalnej. Szczegółowej analizie poddana została obecnie funkcjonująca strategia rozwoju oraz wszelkie poruszane przez nią kwestie, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki. Poniższa praca zawiera ocenę działań jakie zostały w niej zaplanowane, z których część została już zrealizowana. Ponadto zawarte w niej zostały propozycje zmian jakie można wnieść do opisywanego dokumentu, a także propozycje nowych zadań, które mogłyby okazać się szansą na dalszy, systematyczny rozwój gminy."
Wysłano dnia 17-05-2012 o godz. 14:14:43 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved