Menu
Szukaj


Podobne serwisy
Starsze prace
28-01-2013
· Aspekty terroryzmu na świecie
23-01-2013
· Rola i zadania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w świetle obowiązującego praw
15-01-2013
· Badanie bezpośredniego utleniania metanu do metanolu
09-01-2013
· Środowisko rodzinne dzieci nadpobudliwych psychoruchowo na przykładzie rodzin...
02-01-2013
· Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu
31-12-2012
· Kampania reklamowa w internecie na przykładzie kampanii zamku
· Internetowe sklepy sportowe
· Instrumenty CRM
28-12-2012
· Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich
27-12-2012
· Nauczyciele wobec dziecka krzywdzonego w szkole
21-12-2012
· Zadania i zasady funkcjonowania straży miejskiej
06-12-2012
· Historia polskiej motoryzacji
03-12-2012
· Amortyzacja jako instrument polityki oddziaływania na wynik przedsiębiorstwa
26-11-2012
· Jak zahamować zmiany klimatyczne bez szkody dla wzrostu gospodarczego
· Monitoring w zarządzaniu oczyszczalnią ścieków
23-11-2012
· Rynek kart płatniczych w Polsce na przykładzie oferty Banku Pekao S.A.
19-11-2012
· Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji
· Odszkodowania od firm ubezpieczeniowych dla poszkodowanych w wypadkach komunik.
16-11-2012
· Charakterystyka chorób cywilizacyjnych - przyczyny
· Gospodarka mieszkaniowa w gminie X
15-11-2012
· System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej
06-11-2012
· Franchising jako najbardziej dynamiczna forma rozwoju gospodarczego
· Etyczne aspekty zarządzania w organizacji
· Działania Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska
· Dysleksja w koncepcjach psychologiczno-pedagogicznych
05-11-2012
· Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci
· Analiza możliwości systemów Oracle
02-11-2012
· Amortyzacja składników majątkowych w świetle prawa podatkowego oraz bilansowego
· Strategia rozwoju przedsiębiorstwa a zarządzanie wartością np. PZM VIMEX S.A.
31-10-2012
· Wybrane bariery rozwoju turystyki
29-10-2012
· Organizacja świadczenia opieki zdrowotnej w gminie Rędziny
25-10-2012
· Efektywność szkoleń w opiniach osób bezrobotnych i poszukujących pracy
· Emigracja zarobkowa zagrożeniem dla bezpieczeństwa rodziny polskiej
· Analiza płynności finansowej jako wyznacznik kondycji finansowej np KWK Barborka
24-10-2012
· Kontrola w organizacji
22-10-2012
· Agroturystyka w powiecie cieszyńskim
16-10-2012
· Podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw
· Diagnostyka w resocjalizacji w warunkach wolnościowych
09-10-2012
· Rola gier i zabaw dydaktycznych w przedszkolu
· Promocja atrakcji turystycznych Hiszpanii

Starsze prace
Ankieta
Jakie prace Cię interesują?

Prace magisterskie
Prace licencjackie
Prace inżynierskie
Inne prace dyplomoweWyniki | Ankiety

Głosów 17809
Analiza programów badawczych w zakresie technologii maszyn

Inne - techniczne Analiza programów badawczych w zakresie technologii maszyn realizowanych w uczelniach europejskich - praca magisterska z mechaniki precyzyjnej z Koszalina. Ma 119 stron.

SPIS TREŚCI
STRESZCZENIE
WSTĘP
ROZDZIAŁ 1. ROLA I ZNACZENIE EUROPEJSKICH PROGRAMÓW BADAWCZYCH
1.1.  Europejskie Programy Ramowe.
1.1.1. Pierwszy Program Ramowy
1.1.2. Drugi Program Ramowy.
1.1.3. Trzeci Program Ramowy
1.1.4. Czwarty Program Ramowy.
1.1.5. Piąty Program Ramowy
1.1.6. Szósty Program Ramowy
1.1.6.1. Instrumenty służące do realizacji 6 Programu Ramowego.
1.1.7. Siódmy Program Ramowy
1.1.7.1. Program szczegółowy Cooperation
1.1.7.2. Program szczegółowy Ideas
1.1.7.3. Program szczegółowy People.
1.1.7.4. Program szczegółowy Capacities
1.1.7.5. Program szczegółowy EURATOM
ROZDZIAŁ 2. TECHNOLOGIA MASZYN JAKO DYSCYPLINA W EUROPEJSKICH PROGRAMACH BADAWCZYCH
2.1. Definicja pojęcia technologii maszyn
2.2. Znaczenie technologii maszyn w gospodarce europejskiej.
2.3. Strategiczne programy badawczo-rozwojowe w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
ROZDZIAŁ 3. STRUKTURA PROGRAMÓW BADAWCZYCH W UCZELNIACH EUROPEJSKICH
3.1. Struktura Piątego Programu Ramowego na przykładzie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3.2. Struktura Szóstego Programu Ramowego na przykładzie Uniwersytetu
3.2. Struktura Szóstego Programu Ramowego.
3.3. Eurydice.
3.4. Program Socrates-Erasmus.
3.5. Program Erasmus Mundus
3.6. Tempus.
3.7. COST - Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych.
3.8. Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców
3.9. European Scence Foundation – Europejska Fundacja Naukowa
3.10. NEST - Nauka i technologia przyszłości.
3.11. Program Jean Monet Projekt
3.12. Program Badawczy Eureka.
ROZDZIAŁ 4. ANALIZA TEMATYKI REALIZOWANEJ W UCZELNIACH EUROPEJSKICH
4.1. Priorytety tematyczne badań na przykładzie Szóstego Programu Ramowego
4.1.1. Nauki przyrodnicze: genomika i biotechnologia dla zdrowia człowieka.
4.1.2. Technologie społeczeństwa informacyjnego
4.1.3. Nanotechnologie i nanonauki, materiały wielofunkcjonalne oparte na wiedzy, nowe procesy produkcyjne i urządzenia
4.1.4. Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna
4.1.5. Jakość i bezpieczeństwo żywności.
4.1.6. Zrównoważony rozwój, zmiany globalne i ekosystemy.
4.1.7. Obywatele i sprawowanie władzy w społeczeństwie opartym na wiedzy.
4.2. Inne priorytety tematyczne Szóstego Programu Ramowego
4.3. Tematy badawcze z wybranych uczelni europejskich.
4.3.1. Katedra Techniki Konstrukcji Uniwersytetu Magdeburskiego
4.3.2. Wydział Inżynierii Mechanicznej na Uniwersytecie w Ljubljanie.
4.3.3. Katedra Technologii Maszyn i Organizacji Produkcji Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

4.3.4. Politechnika Koszalińska
4.3.5. Współpraca firmy SIEMENS z Politechniką Opolską.
ROZDZIAŁ 5. ANALIZA KIERUNKÓW BADAŃ W ZAKRESIE TECHNOLOGII MASZYN
5.1. Priorytetowe kierunki badawcze.
5.1.1. Inżynieria oprogramowania, wiedzy i wspomagania decyzji.
5.1.2. Sieci inteligencji otoczenia.
5.1.3. Optoelektronika.
5.1.4. Nowe materiały i technologie.
5.1.5. Nanotechnologie.
5.1.6. Projektowanie systemów specjalizowanych.
5.1.7. Fizyka ciała stałego.
5.2. Przykłady kierunków badań na wybranych uczelniach
5.2.1. Kierunki badań naukowych w Politechnice Koszalińskiej.
5.2.2. Kierunki badań naukowych w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
5.2.3. Kierunki badań w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu.
5.2.4. Kierunki badań naukowych Wydziału Mechanicznego w Politechnice Białostockiej.
5.2.5. Kierunki badań w Katedrze Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej.
5.2.6. Kierunki badań naukowych realizowanych w Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.
5.2.7. Kierunki badań naukowych realizowanych w Politechnice Duńskiej – Technical University of Denmark
5.3. Publikacje prac naukowych w dziedzinie technologii maszyn pracowników Politechniki Rzeszowskiej w 2002 roku
5.3.1. Publikacje prac naukowych w Politechnice Koszyckiej.
5.3.2. Publikacje prac naukowych w Lwowskiej Politechnice.
5.3.3. Publikacje prac naukowych w innych uczelniach technicznych
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Wysłano dnia 22-07-2012 o godz. 08:48:18 przez prace_dyplomowe
 
Pokrewne linki
Oceny pracy
Wynik głosowania: 0
Głosów: 0

Poświęć chwilę i oceń tę pracę:

Wyśmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Zły

Opcje
 
 
2004 Portal dla Studentów. All rights reserved